Lasosport - šport pre Vaše deti aj pre Vás

Domov » Lasosport - šport pre Vaše deti aj pre Vás
Pravidelná športová aktivita je základom duševného aj telesného zdravia. Kolektívne športy navyše rozvíjajú schopnosť tímovej práce, zmyslu pre fair play a pocitu spolupatričnosti - každý človek potrebuje niekam patriť.
Lasosport

Šport nemusí mať len formu dravej vrcholovej aktivity, kde silnejší prežije a slabší odchádza s pocitom menejcennosti. Dá sa robiť aj tak, aby každý mohol mať z neho radosť - z pohybu, z vlastnej šikovnosti, zo svojich zlepšení a z pocitu, že patrí do kolektívu, ktorý ho „berie“.

Takto sa snaží pristupovať k športu športový klub Lasosport a jeho zakladateľ Mgr. Ladislav Sovinec. Ladislav Sovinec

Bývalý manažér opustil stresujúcu riadiacu pozíciu vo veľkej firme a začal sa profesionálne venovať organizácii športových aktivít pre deti aj dospelých.

Zatiaľ úspešne rozbehol športový klub pre deti, ktorý prevádzkuje basketbalové tréningy na ZŠ Vazovova a v príprave sú ďalšie aktivity pre deti aj dospelých.

To, čo je na aktivitách Lasosportu veľmi podnetné a prečo ich vrelo odporúčame je to, že ponúkajú možnosť športovať a naučiť sa nové športy deťom aj dospelým, ktorí možno celý život nešportovali, ktorí si myslia, že pre šport nemajú predpoklady alebo sa doteraz hanbili či nemali príležitosť. V Lasosporte má príležitosť každý, kto chce športom a pohybom získať nový životný rozmer, radosť z nového a z prekonania samého seba.  Aktivity sa postupne vytvárajú a sú veľmi závislé na Vašom dopyte, takže ak máte záujem, neváhajte!

Viac sa budete postupne dozvedať na stránke www.lasosport.sk, pri špecifickej požiadavke kontaktujte priamo pána Ladislava Sovinca na  lasosport [at] gmail [dot] com, ktorý sa určite bude snažiť Vám vyhovieť.

Lasosport logo

www.lasosport.sk