Feldenkraisova metóda

DomovM&B ZDRAVOTNÉ CENTRUMViac o našich službách » Feldenkraisova metóda
Feldenkraisova metóda je novým prístupom k porozumeniu samého seba; je prirodzeným procesom učenia. Feldenkraisova metóda je celosvetovo uznávaná predovšetkým pre pozoruhodnú schopnosť zlepšiť vzpriamený postoj a držanie tela, jeho flexibilitu a koordináciu. Využíva organické učenie, pohyb a cítenie, aby nás oslobodila od zvykových vzorcov, pohybových stereotypov, čím umožňuje vznik a prirodzený rozvoj vzorcov nových – fyzických a psychických.

Účinnosť Feldenkraisovej metódy je veľká, úspešne sa uplatňuje v prípadoch liečenia rôznych druhov pohybových obmedzení, chronického napätia a bolesti, či vývojových porúch, využívajú ju profesionálni tanečníci, hudobníci a herci,  vo vrcholovom športe a v neposlednom rade je určená všetkým tým, čo chcú zlepšiť kvalitu svojho života.

Čo Feldenkraisova metóda prináša?

-          zlepšenie vzpriameného postoja, väčšiu  flexibilitu, lepšiu koordináciu a ľahkosť pohybu

-          redukciu či úplnú stratu bolestí, tenzií a chronických fyzických, psychických a emocionálnych stereotypov

-          rozvoj a rast osobnosti prostredníctvom sebapoznávania pohybom, prehlbovaním vnútorného cítenia a porozumenia somatických príčin vlastných pocitov, citov a psychických návykov

-          porozumenie „ako sa učiť“ efektívne a s radosťou v akejkoľvek oblasti nášho života

-          objavenie princípu, ako nakladať hospodárne so svojou životnou energiou a zvýšiť svoju vitalitu

-          mapovanie a vedomé využívanie vlastného potenciálu

 

Komu je Feldenkraisova metóda určená?

-          ľudom ktorých obmedzuje chronická bolesť, napätie či  stuhnutosť v rôznych častiach tela,

-          každému, kto sa zotavuje po úraze, či operácii pohybového aparátu (ako forma rehabilitácie)

-          každému kto je v práci vystavený jednostrannej, alebo nadmernej záťaži (IT pracovníci; manažéri; sedavé zamestnania; fyzicky pracujúci)

-          každému kto chce rozvinúť svoj pohybový potenciál a zlepšiť kvalitu svojich výkonov (profesionálni či amatérski tanečníci, športovci, herci, hudobníci)

-          fyzioterapeutom a profesionálom zaoberajúcim sa pohybom

-          ľudom s vývojovými, psychickými a neurologickými problémami

-          každému, kto si praje pohybovať sa a žiť s väčšou ľahkosťou a rovnováhou

 

Feldenkraisovu metódu môžu robiť ľudia bez ohľadu na vek, zamestnanie a skúsenosti. Nevyžaduje si žiadnu predchádzajúcu prípravu, alebo špeciálne danosti.      

Metóda sa praktizuje dvoma spôsobmi:

1.  individuálne lekcie Funkčnej integrácie: FI – Functional Integration®

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy klienta. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela.

 V FI lektor pomocou jemných, neinvazívnych dotykov vykonáva manipulačné úkony a ich prostredníctvom komunikuje s klientom. Pomocou pohybu sa medzi nimi odohráva neverbálny dialóg, v ktorom lektor pomáha klientovi uvedomiť si, ako je jeho telo zorganizované. Odkrýva mu nesprávne návyky v postavení tela, nové možnosti pohybu a radí mu ako má usmerniť pohyb tak, aby bol organickejší a funkčnejší. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená flexibilita tela, ktorá sa prejaví pozitívne i v iných aktivitách, ktoré klient bežne vykonáva.

V priebehu celej lekcie zostáva klient pasívny, relaxovaný. FI sa robí väčšinou v ľahu na špeciálnom stole. Dĺžka jednej lekcie je 45 - 60 minút. 

Tento spôsob ponúkame v Mind&Body zdravotnom centre.

Cena za prvé stretnutie je 25 €. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať. Cena každého ďalšieho stretnutia je 35 €.

Objednať sa môžete na našej stránke online alebo priamo u lektorky telefonicky alebo mailom:
Tel.: + 421 905 567 277+ 421 905 567 277 , E-mail: 
kovarova [dot] mira [at] gmail [dot] com (kovarova [dot] mira [at] gmail [dot] com)

2. skupinové lekcie Pohybom k sebauvedomovaniu:  ATM – Awareness Through Movement®

Lekcia ATM je slovne vedená lektorom. Cvičí sa vo väčšej skupine, kde každý z účastníkov robí individuálne pohyby, ku ktorým je inštruovaný. Lekcia má pevnú štruktúru zloženú z pomalých, jednoduchých pohybov vykonávaných v nenáročných pozíciách (väčšinou v ľahu na chrbte, boku, bruchu, popr. rôzne druhy sedov). Pohyby účastníci vykonávajú v rámci svojich individuálnych dispozícií a fyzických možností. Štruktúra hodín je vytvorená tak, aby umožnila cvičiacim uvedomiť si ich základné návyky pri pohyboch, ktoré im spôsobujú námahu. 

 

Lekcie obsahujú cvičenia, ktoré zlepšujú vnímavosť a orientujú pozornosť do vnútra tela. Nie je to však žiadna gymnastika, či fitness, aj keď je pohyb pre cvičiacich často krát veľkou výzvou. Cvičenie pomáha porozumieť tomu, ako pracuje telo, aké má limitácie, ako ho môžeme ochrániť pred napätím, bolesťou a oslabením. Umožní cvičiacim zistiť nielen to, ako sa hýbu, ale aj to, ako narábajú s dychom, tempom, silou a napätím, a tiež to, aký je ich postoj, teda ako myslia, cítia a vnímajú a to nielen pri pohybe, ale i pri iných činnostiach či konaní. Dĺžka jednej lekcie je obvykle 60 minút.

Info o miestach a cene skupinových cvičení na: www.feldenkrais.abp.sk

 Kovarova MiroslavaLEKTOR METÓDY : Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.

Miroslava Kovářová dlhé roky pôsobí v oblasti tanečného umenia na Slovensku ako pedagogička, dramaturgička a manažérka. Je pedagógom na  KTT Vysokej školy múzických umení.

V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení i individuálnych lekcií tejto metódy.