Mgr. Jaroslav Lukáč

Lukáč Jaroslav
Mgr. Jaroslav Lukáč
psychológ

Mgr. Jaroslav Lukáč

Som absolventom jednoodborového štúdia Psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Po skončení štúdia som pracoval s deťmi umiestnenými v detskom domove, neskôr som sa venoval práci s týranými a zneužívanými deťmi v krízovom centre.

Okrem práce s deťmi som pôsobil aj v intervenčnom centre, kde som poskytoval psychologické poradenstvo a pomoc rodinám v kríze, po rozvode alebo výchovné poradenstvo rodičom pri problémoch s výchovou detí.

Pôsobil som tiež v poradni pre vysokoškolských študentov ktorým som počas pandémie poskytoval individuálne poradenstvo a  neskôr v psychiatrickej nemocnici v ktorej som pracoval s pacientmi so závislosťou, vyhorením, depresiou alebo úzkosťou formou individuálnej a skupinovej terapie. Po skončení štúdia som sa stal frekventantom výcviku v systemickej a naratívnej terapii, aktuálne pracujem pod supervíziou.

V roku 2022 som nastúpil do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v skupinovej psychoanalýze. Okrem toho mám za sebou viaceré dlhodobé aj krátkodobé školenia, zamerané na:

- Skupinovú psychoanalýzu (2022-trvá)

- Systemickú a naratívnu psychoterapiu (2015-trvá)

- Prácu s rodinou a vzťahovou väzbou (2/2020-6/2021)

- Prácu s párom, rodičmi a rodinou (2016)

- Terapiu interakcie rodič dieťa s traumatizovanými deťmi (2017)

- Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými (2015)

- Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (2017)

Prax

6/2014-10/2016 -  Detský domov Dlaň - Medzilaborce

11/2016-10/2020 - Centrum Slniečko - Nitra

11/2020-12/2021 - Študentské a poradenské centrum - UKF Nitra

1/2022-12/2022 - Psychiatrická nemocnica - Veľké Zálužie