Otvárame skupinu pre mladých ľudí od 12 do 17 rokov

Od marca 2023 otvárame podpornú skupinu pre mladých ľudí od 12 do 17 rokov. 

Skupina sa bude schádzať každý utorok od 17.00 do 18.30, presný termín zahájenia bude stanovaný po naplnení kapacity.

Kapacita skupiny je 10-12 ľudí, skupina bude dlhodobá a uzatvorená

Cena za jedno stretnutie bude 15€, v konkrétnych prípadoch bude v prípade finančnej indispozície po dohode možná zľava.

Vstup do skupiny je podmienený vstupným pohovorom a súhlasom zákonného zástupcu, oceníme aj pohovor s rodičom. Tieto pohovory budú uhrádzané samostatne.

Informácie o podpornej skupine

Podporná skupina slúži ako alternatíva alebo doplnok k dlhodobému individuálnemu psychologickému poradenstvu. V rámci podpornej skupiny sa stretávajú ľudia s podobnými problémami (napr. úzkosť, depresia, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie) a rozprávajú sa spoločne o svojich problémoch. V rámci týchto rozhovorov majú jednotliví účastníci možnosť lepšie sformulovať svoje myšlienky, zistiť ako sa s podobnými ťažkosťami vyrovnávajú iní ľudia, získať podporu pre hľadanie vlastných riešení a tiež dostať spätnú väzbu na vlastné fungovanie zo strany iných členov skupiny. Skupinový proces dáva účastníkom možnosť dostať sa do kontaktu so sebou, pozrieť sa na seba očami iných a trénovať svoje sociálne zručnosti v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

Ako vyzerá skupinový proces očami účastníka?

Sedím v kruhu s ďalšími desiatimi ľuďmi okolo. Obzerám si ich a oni sa tiež nervózne rozhliadajú okolo seba. Nikto z nás nevie ako začať. Sme tu aby sme hovorili o svojich problémoch, ale keď sme už tak blízko, tak nás zrazu paralyzuje strach, neistota..a hanba. Čo ak som naozaj mimo? Čo ak na mňa budú ostatní pozerať ako na blázna len čo im poviem čo ma naozaj trápi?  Ešte pár minút tohto ticha a asi radšej odídem. Tak sa rozhodnem prelomiť to trápne ticho a povedať o sebe. Prečo som tu, čo od toho celého očakávam. Že už neviem ako ďalej, no viem  čo už nechcem znova prežívať. A akonáhle to dopoviem, tak sa mi uľaví. Začínajú sa ozývať ďalší. Podobne ako ja naberajú odvahu a snažia sa tie nepríjemné pocity ktoré v nich zreli už priveľmi dlho pretaviť do slov. A ja s každým ďalším slovom cítim, že v tomto nie som sám. Že aj keď si nepamätám všetky tie mená, tak už mi nie sú tak úplne cudzí. A niektorým z nich by som dokonca mohol aj dôverovať. Odchádzam odtiaľ s nádejou a s termínom ďalšieho stretnutia. Odchádzam odtiaľ s pocitom, že som konečne mohol povedať ako sa naozaj cítim a nemusel som sa pretvarovať, pretože sa to odo mňa očakáva.

 

Ak máte záujem o viac informácií a plánovanej skupine, kontaktujte prosím priamo facilitátora Mgr. Jaroslava Lukáča mailom na jaroslav.lukac@mindandbody.sk, prípadne recepciu Mind&Body centra.