Psychológ

Domov » Psychológ

       Psychologické služby sú v našej spoločnosti bohužiaľ stále ponímané ako niečo okrajové a nepodstatné, čo je určené len pre "bláznov" a ľudí, ktorí nezvládajú svoj život. Za tútu hanlivú nálepku bohužiaľ môže aj slovenské zdravotníctvo, ktoré doteraz nepochopilo ich skutočný význam pre duševné a telesné zdravie človeka.

Naša psychika je však nesmierne dôležitá pre náš dobrý pocit zo života, pre správne fungovanie nášho tela aj pre rozvoj, harmóniu a dynamiku našej osobnosti. Každý psychický problém sa prejaví aj na telesnej úrovni a naopak. Preto považujeme psychologickú prácu za nesmierne dôležitú nielen pre duševné zdravie a rovnováhu jednotlivca, ale aj pre jeho zdravie telesné. 

Pri množstve chronických "civilizačných" ochorení dokáže klasická medicína len kompenzovať príznaky, zatiaľ čo liečba psychosomatická, postavená najmä na psychoterapii, dokáže ísť podstatne viac do jadra problému.

Preto - na rozdiel od klasickej medicíny - považujeme prácu s psychikou za jeden zo základných prístupov v prevencii a liečbe väčšiny psychických aj somatických ochorení.   

V rámci psychologickej a psychoterapeutickej práce existuje množstvo smerov a prístupov  - či už ide o podporné techniky, ako je relaxácia, meditácia, všímavosť, práca s telom či biofeedback, alebo aj o samotnú psychoterapiu. A každý terapeut je vo svojom prístupe do veľkej miery jedinečný.  

 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňom 1.4.2015 sú všetci psychológovia a terapeuti formálne nezávislí od Mind&Body s.r.o. Platba za ich služby je možná len v hotovosti (alebo po dohode aj prevodom na účet) priamo terapeutovi. 

__________________________________________________________________________________________________

Mgr. ANDREA VANYOVÁ

V r. 1994 som ukočila  jednoodborové štúdium psychologie na FF UK, následne som pracovala ako klinická psychologička  na psychiatrickej a kožnej klinike. V roku 2000 som atestovala v odbore klinická psychologia, od roku 2003 mám súkromnú prax zameranú na psychoterapiu a klinickú psychológiu. Ešte počas štúdií na VŠ som začala navštevovať semináre procesorientovanej psychológie, následne som absolvovala dlhodobý výcvik procesorientovanej psychoterapie a nadstavbový výcvik Integrácia procesových prvkov v systemických štruktúrach pod vedením Ivana Verného . Popri tom som navštevovala arteterapeutické semináre, semináre zamerané na prácu s traumatizovanými ľudmi, NLP.

 

Vo svojej terapeutickej praxi se venujem hlavne adolescentom a dospelým ľuďom, ktorí  sa vo svojom živote ocitli  v slepej uličke, zasekli sa, čo sa môže prejaviť ako strata životnej energie, rôznymi chronickými alebo akútnymi symptómami, telesnými aj duševnými,  cykliacimi sa konflitmi vo vzťahoch, traumatizujúcimi zážitkami. Procesorientovaný prístup ma naučil vnímať tieto stavy ako brány k transformácii, ako poslov k nutným zmenám v živote,ktorí umožnia niečomu starému v nás zomrieť a niečomu novému sa znovuzrodiť.  Vďaka ktorým sa  náš život môže stať pestrofarebnejší.

 

Od roku 2006 sa venujem aj stavaniu rodinných aj pracovných konštelácií. Stavanie rodinných konštelácií často umožní hľadať riešenia v širšom rodinnom kontexte a tým významne doplňa individuálnu psychoterapiu.

Kontakt:0904 826 719 

Objednávanie na termíny je aktuálne možné len telefonicky.

__________________________________________________________________________________

 

 

Mgr. ANDREJ JELENÍK Andrej Jelenik

Mgr. Andrej Jeleník je psychológ, ktorý v Mind&Body centre ponúka individuálne a párové konzultácie.

Pri individuálnych konzultáciách sa zameriava najmä na prácu s telom (v súvislosti s psychosomatickými ťažkosťami, pri vyrovnávaní sa s ťažkým ochorením), na zvládanie silných emócií, ako je strach, úzkosť, panika, hnev či depresia, na zvládanie ťažkých životných situácií, kríz či traumatických zážitkov.

Ponúka tiež terapeutické a koučingové služby zamerané na lepšie zvládanie stresu (pomocou všímavosti a HRV biofeedbacku), osobnostný rozvoj a sebapoznanie.

Poskytuje tiež kariérne poradenstvo

Párové konzultácie sú určené na riešenie problémov vo vzťahu, či už partnerskom, alebo vo vzťahu rodič - dieťa, na zlepšenie vzájomnej komunikácie, pri intímnych a sexuálnych problémoch a iných.

Kontakt:
tel: 0907 460 058, e-mail: andrej [dot] jelenik [at] gmail [dot] com

www.mindful.sk

 

Mgr. Monika Stehlíková je terapeutka a koučka, ktorá v centre Mind and Body ponúka terapie zamerané na prácu s telom, koučing a konzultácie.