Stres, zdravie a psychosomatika

Domov » Stres, zdravie a psychosomatika
Slovo "stres" sa obvykle používa len v jeho veľmi zúženom význame. Jeho skutočný význam je však oveľa širší a v tejto súvislosti má veľký vplyv na naša zdravie a pocit zo života.

Čo je to stres?

Ako stres obvykle označujeme stav veľkej duševnej tiesne, ktorý sa prejavuje aj na telesnej úrovni. Keď o niekom povieme, že je "v strese", myslievame tým, že je toho na neho príliš, že je pod nezvládnuteľným alebo ťažko zvládnuteľným tlakom vonkajších či vnútorných okolností. 

Skutočný význam tohto slova je ale oveľa širší a pre jeho správne porozumenie je dôležité odlíšiť stres v zmysle spúšťacieho faktora stresovej reakcie, teda tzv. stresor, a samotnú telesnú stresovú reakciu, ktorej príznaky v stresujúcej situácii vnímame.

Stresor

Stresorom je každý faktor, každá vonkajšia alebo vnútorná okolnosť, ktorá narušuje našu duševnú a telesnú rovnováhu a ktorú náš mozog na základe vrodených vzorcov a získaných skúseností vyhodnocuje ako potenciálne ohrozujúcu. Stresorom je zvuk, obraz či pach signalizujúci nebezpečenstvo, ale tiež pokles hladiny cukru v krvi, bolesť, nepríjemný pocit alebo myšlienka. Stresor môže byť signálom skutočného ohrozenia, ale tiež ohrozenia virtuálneho. Podstatné ale je, že nezávisle na tom spúšťa prostredníctvom emócií v tele rovnaké záchranné procesy, ktorých cieľom je zbaviť sa hrozby a nastoliť opäť rovnováhu. Vyhodnotenie významu konkrétneho faktora neprebieha v našej racionálnej mozgovej kôre na vedomej úrovni, ale deje sa vo vývojovo starých častiach mozgu (najmä v limbickom systéme) a vôľou ho nevieme ovplyvniť. To, či bude konkrétny faktor vyhodnotený ako neutrálny alebo ohrozujúci, je vecou nášho osobného nastavenia, ktoré je formované našimi skúsenosťami od narodenia, ale veľmi pravdepodobne už aj počas vnútromaternicového vývoja. Preto tak rôznorodo reagujeme na bežné faktory nášho života (na zvuky, obrazy, vône, telesný kontakt, kritiku, neistotu,..). Napríklad pohľad na morskú hladinu pôsobí na niekoho relaxujúco, na iného neutrálne a u ďalšieho spúšťa úzkosť, strach alebo paniku.


Stresová reakcia

Ak náš mozog vyhodnotí konkrétny faktor ako stesor, prostredníctvom príslušnej emócie (úzkosť, strach, hnev,..) spúšťa v tele podvedome komplex záchranných procesov, ktorých cieľom je zbaviť sa ohrozenia a opäť nastoliť rovnováhu. Tento komplex nazývame stresovou reakciou. Táto stresová reakcia je vývojovo veľmi stará a takmer uniformná u všetkých cicavcov. A to napriek tomu, že stresory sa najmä u ľudí žijúcich v civilizovanom svete, v podmienkach životných istôt a materiálneho dostatku, posunuli na úplne inú úroveň. 

Keď sa na stresovú reakciu pozrieme z hľadiska jej vývojového významu, ide o unikátny a dokonalý komplex dejov, zabezpečujúcich prežitie jedinca. To, že funguje automaticky, mimo naše vedomie a vôľu, jej zaručuje nesmiernu rýchlosť a efektivitu. Keď napríklad zajac započuje prasknutie vetivičky v kríkoch, okmažite zostrí všetky zmysly a telo sa pripraví na útek: do krvi napumpuje cukor, aktivuje srdce a svaly a prechodne vypne všetky telesné procesy, ktoré pre akútne prežitie nie sú nevyhnutné - napríklad trávenie alebo reprodukciu. Len to mu zabezpečí možnosť okamžitého úniku pred nebezpečenstvom. Táto úniková reakcia je spúšťaná autonómnym nerovým systémom, konkrétne jeho sympatickou vetvou, ktorá následne spúšťa kaskádu neuro-hormonálnych procesov, a zabezpečuje prežitie v situácii akútneho ohrozenia.

Keď akútna situácia pominie, je potrebné znova nastoliť rovnováhu. Vtedy sa v tele aktivuje parasympatická vetva autonómneho nervového systému, ktorej cieľom je regenerácia organizmu a zabezpečenie dlhodobej rovnováhy a prežitia. Aktivuje sa imunitný systém, trávenie a ďalšie systémy, aby reparovali poškodenia spôsobené stresovou reakciou a doplnili zásoby živín.   

Stresová a relaxačná reakcia u človeka

Bez ohľadu na konkrétny stresor fungujú u človeka tieto reakcie v podstate rovnako. Stresová reakcia riadená sympatikom (sympatickou vetvou ANS) spúšťa rekciu útok - útek (fight or flight) s aktiváciou metabolizmu, srdcovo-cievneho a pohybového aparátu s cieľom fyzicky uniknúť z ohrozujúcej situácie, alebo nad ňou fyzicky zvíťaziť. Vzhľadom na často virtuálny chrakter stresoru a naše spoločenské obmedzenia to však nie je často najšťastnejší spôsob. Pred nepríjemnou myšlienkou nám totiž obvykle nepomôže vziať nohy na ramená. Pred strachom, úzkosťou či bezmocnosťou, ktoré v nás vyvolávajú naše myšlienky, totiž neujdeme, pretože ich máme stále so sebou. A tak nám neostáva nič iné, než sa cítiť ako zajac, ktorého líška zahnala do kúta - neustále v pocite ohrozenia. Okrem toho, že naše telo je dlhodobo v stave napätia s pretrvávajúcou aktiváciu srdca a ciev (ktoré sa prejavujú zvýšeným tlakom a tepom), s napätím svalov a snahou organizmu zabezpečiť energetické zásoby na intenzívnu telesnú aktivitu najmä zvýšením cukru v krvi, nie je naše telo schopné aktivovať záchrannú relaxačnú reakciu. A to sa môže prejaviť problémami s trávením a vstrebávaním živín, poruchami imunity, reprodukcie a ďalšími.

tigre boj

Z tohto pohľadu je rovnováha autonómneho nervového systému nesmierne dôležitá, pretože optimálne zabezpečuje prežitie v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Jeho dobrá funkcia je vyjadrením dobrej adaptability organizmu - schopnosti optimálne reagovať na meniace sa faktory vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

U človeka civilizovaného, ktorý je vďaka enormnému rozvoju šedej mozgovej kôry (spojenej s racionálnym myslením a plánovaním) vystavený nadmernej duševnej záťaži, býva problémom hlavne schopnosť relaxácie. Veľký vplyv má na to aj obrovská dostupnosť informácií, ktorým niekedy len obtiažne priraďujeme správny význam, a preto v nás môžu vyvolávať úzkosť, strach alebo bezradnosť. Život každého z nás ovplyvňuje množstvo faktorov a je stále ťažšie dosiahnuť chvíle vnútornej harmónie a rovnováhy. A to má podľa mnohých pozorovaní a štúdií významný dopad na zdravie človeka.  


HRV analýza a biofeedback

Jedným zo spôsobov, ako overiť fungovanie sympatickej a prasympatickej vetvy autonómneho nerového systému a tým prenesene aj vplyv stresu na naše telo a našu schopnosť relaxácie, je HRV analýza. Prečítajte si viac o tomto vyšetrení.

___________________________________________________________________

Psychosomatický prístup

 

Naše zdravie je ovplyvňované našou psychikou oveľa viac, než sme si ochotní pripustiť. Duša a telo sú len odlišným pohľadom na jediný objekt našej osobnosti.


Zameriavame sa na komplexné fungovanie organizmu.

Všetko, čo sa deje s našou dušou, psychikou či mysľou, sa odráža na našom tele. A naopak. Naše stavy, pocity a emócie aktivujú v našom tele procesy, ktorých cieľom je vyriešiť situáciu, ktorá danú emóciu alebo pocit vyvolala, a to čo najoptimálnejšie v náš prospech. Telo aj myseľ sa dostávajú do aktivovaného stavu, ktorý je spúšťaný stresovou reakciou: srdce sa rozbehne, tlak sa zvýši, svaly sa napnú, zmysly sa zostria, zvýši sa hladina cukru v krvi a krvná zrážanlivosť,.. A na druhej strane dôjde k potlačeniu funkcie energeticky náročných systémov, ktoré v tú chvíľu nie sú potrebné, napríklad trávenia či imunity. Táto reakcia je pre telo veľmi potrebná na prežitie, ale ak trvá príliš dlho a nedôjde k vyriešeniu situácie, ktorá reakciu spustila, obrátia sa tieto procesy proti nám. Svalové napätie prejde do bolesti chrbta či kĺbov, začneme trpieť prejavmi zvýšeného tlaku či búšením srdca, máme problémy s dýchaním či trávením, prípadne sa prejavia ťažkosti spojené s nedostatkom živín, ktoré sa pri porušenom trávení nevstrebávajú.

 


Často sa tiež stáva, že z nejakého dôvodu nie sme schopní rozpoznať a spracovať svoje emócie. Keď napríklad nespracujeme hnev či smútok na psychickej úrovni, môže zástupne reagovať telo rôznymi príznakmi: zvýšením krvného tlaku, tráviacimi problémami alebo rozvojom alebo zhoršením chronického ochorenia, ako je napríklad ulcerózna kolitída či psoriáza. Emócie ako strach a úzkosť často výrazne zvyšujú svalové napätie v oblasti krku a hrudníka, spôsobujú bolesti hlavy a krku, opakované infekcie hrdla a obmedzujú naše dýchanie.


Ak chceme zasiahnuť podstatu nášho zdravia, je potrebné zahrnúť do starostlivosti aj našu psychiku, prežívanie, schopnosť vnímať svoje telo a uvedomovať si svoje emócie.

Byť zdravý znamená byť pripravený zvládať záťažové situácie a zmeny v našom živote. Je to naše pripravenosť a schopnosť vnímať signály a potreby svojho tela, vedieť na ne primerane zareagovať aktiváciou potrebných mechanizmov, optimálne situáciu vyriešiť a potom zrelaxovať. Táto fáza je pre telo nesmierne dôležitá, lebo len v nej dokáže regenerovať, tráviť a obnoviť svoje sily. 


Psychosomatika sa ako medicínsky odbor zaoberá práve tými zdravotnými problémami, ktoré majú zreteľný vzťah s našou psychikou.

 

Medzi ochorenia, v ktorých rozvoji hrá psychika významnú úlohu, patria napríklad:

 • Funkčné poruchy trávenia: hnačky, nadúvanie, kŕče v bruchu, zápchy, pocit zlého trávenia,..
 • Funkčné problémy srdca a ciev: vysoký tlak, búšenie srdca, zvieranie v oblasti srdca
 • Problémy s dýchaním - astma, spastické bronchitídy, hyperventilácia a tetanický syndróm
 • Metabolické problémy: zvýšená hladiny cukru a tukov v krvi (najmä príležitostná a v úvodnom štádiu)
 • Imunitné problémy: ochorenia súvisiace s nedostatočnou či nadmernou imunitnou odpoveďou, ako časté infekcie dýchacích či močových ciest, gynekologické infekcie, opakované angíny,  autoimunitné ochorenia,..
 • Kožné problémy: rôzne ekzémy, vyrážky, akné, psoriáza, vypadávanie vlasov,..
 • Bolesti chrbta a pohybového aparátu: stavy spojené so zvýšeným svalovým napätím, bolesti krížov, bolesti v krčnej oblasti spojené s vyžarovaním do hlavy či končatín,..
 • Bolesti hlavy, migrény, bolesti v oblasti tváre, škrípanie zubov
 • Iné ochorenia najmä z kategórie funkčných porúch a civilizačných chorôb

 

Psychosomatická starostlivosť v Mind&Body zdravotnom centre

 • Základná vstupná psychosomatická konzultácia Happy , 90min    
 • Jednorazové konzultácie a dlhodobé programy , psychoterapia
 • Tréning s HRV biofeedbackom - je jednou z možností, ako odbúrať negatívny vplyv nadmerného stresu a naučiť sa relaxovať. 
 • Psychologická starostlivosť, nácvik relaxácie a všímavosti, psychoterapia, pohybové terapie, práca s telom