Sieť špecialistov

Domov » Sieť špecialistov

Zdravotné centrum Mind&Body spolupracuje so špecialistami klasickej aj alternatívnej medicíny. V tejto časti stránky nájdete základné informácie a kontakty spolupracujúcich špecialistov, ale aj poskytovateľov iných služieb, ktoré považujeme za prospešné pre Vaše duševné a telesné zdravie.

Sieť špecialistov

  

Odborné ambulancie:

Vyšetrenia v odborných ambulanciách prosím využívajte výlučne na odporučenie všeobecného lekára, so sebou je potrebné mať odporučenie vo forme výmenného lístka. Výnimku tvoria chirurgické akútne stavy, vyšetrenia u psychiatra a dermatovenerológa.

 

Spolupracujúci psychológovia mimo Mind&Body:

                 - psychologická diagnostika osobnosti

                 - komplexná psychotrapeutická liečba depresií, porúch príjmu potravy, obezity, psychosomatických ťažkostí, fóbií, závislostí, úzkostných porúch a iných

                 - práca s deťmi aj dospelými

                  - individuálna, párová a skupinová terapia

                  - práca s traumatizovanými klientami