Odber Preventívna prehliadka

Odber Preventívna prehliadka
Cena
10,00 €

Odber biologického materiálu v rámci prevencie. Na odber sa odporúčame objednať až po termíne prehliadky, aby bolo v prípade potreby možné rozšíriť odoberané parametre podľa zdravotného stavu klienta.