Prehliadka Dýchanie Plus (120min)

Prehliadka Dýchanie Plus (120min)
Cena
150,00 €

Rozšírená verzia prehliadky Dýchanie, ktorej súčasťou je aj SomnoTouch holter a 24-hodinové monitorovanie tlaku a saturácie kyslíka a tiež HRV analýza základná.

Okrem habituálnych a psychosomatických porúch dýchania je táto prehliadka zameraná aj na ochorenia, pri ktorých v mechanizme vzniku hrá rolu hypoxia a vplyv stresu. Sem patria aj rôzne typy arytmií vrátane fibrilácie predsiení, spánkové poruchy dýchania (spánkové apnoe) a ťažkosti, ktoré s poruchami dýchania môžu mať súvislosť, ako sú únava, poruchy pozornosti, vysoký tlak a podobne.