Náš tím

Domov » Náš tím

Všeobecná lekárka pre dospelých, vedúca lekárka centra

MUDr. Lenka Bachratá Lenka Bachrata

 Po 10 ročnej praxi na pozícii lekára na internom a kardiologickom oddelení a vo všeobecnej ambulancii viacerých súkromných centier sa rozhodla vydať sa na samostatnú lekársku dráhu. V roku 2012 založila zdravotné centrum Mind&Body, ktorého myšlienkou bolo poskytovať zdravotnú starostlivosť v psychosomatickom a integratívnom duchu, s individuálnym prístupom, v príjemnom a inšpirujúcom prostredí a s dostatkom času na pacienta.   Obklopila sa odborníkmi, ktorí rozumejú duši a telu a spolu s nimi hľadá spôsoby, ako nájsť a liečiť skutočnú príčinu zdravotných problémov, ale hlavne, ako týmto ochoreniam predchádzať zdravým rozumom, zdravým pohybom a zdravým prístupom k životu. 

Vzdelanie a prax:

1998 absolvovala 1. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe

2000 - 2001 lekár na internom oddelení FNsP L. Dérera, nemocnica Kramáre

2001 - 2004 lekár na Kardiologickej klinike FN Motol, Praha 

2009 - 2010 všeobecný lekár pre dospelých Hedak a.s., Poliklinika Mýtna, Bratislava

2010 - 2011 všeobecný lekár pre dospelých, Medicover   Slovensko, Bratislava

2011 - 2012 spolupráca so spoločnosťami vykonávajúcimi lekárske prehliadky v rámci spôsobilosti na prácu - Pracovná zdravotná služba (pre zamestnancov v administratíve aj vo výrobe)

Skúšky:
2004 - 1. atestácia z vnútorného lekárstva, Praha

2009 - Európska atestácia zo všeobecného lekárstva, Bratislava

Kurzy:  
2011 - Základný kurz spirometrie (Subkatedra funkčnej diagnostiky) 

2011 - 2012 Kurz myoskeletálnej medicíny pre lekárov (akreditovaný dlhodobý kurz, NCO NZO Brno, ČR), ukončený skúškou

2012 - 2014 - dvojročný výcvik v psychoterapii pre pomáhajúce profesie -Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

3/2016 - zahájený päťročný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Gestalt dialog, Brno, tréneri: PhDr. Anton Polák, MUDr. Juraj Rektor, MUDr. Helena Fišerová)

3/2017 - 10/2018: 1,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo pre psychoterapeutov (tréner: Eli Weidenfeld)

1/2018 zahájený 5,5 ročný výcvik biodynamickej psychoterapie zameranej na telo (Praha, pod vedením Monalisy Boyesen, ďalší lektori: Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Ebba Boyesen)

Jazyky: angličtina, čeština ako druhý materinský jazyk

Kontakt recepcia: info [at] mindandbody [dot] sk, tel. 0903 534 112


 

Psychológ

Mgr. Andrej JeleníkAndrej Jelenik

  Pracuje s jednotlivcami, pármi aj skupinami. Zameriava sa psychosomatiku, prácu s telom, stress manažment, osobnostné, partnerské či rodinné problémy, osobnostný rast a nachádzanie zdrojov k pozitívnym zmenám v živote.

Vzdelanie:

Od 2007 PhD štúdium, katedra psychológie FIF UK Bratislava,

2002 - 2007 Mgr., Psychológia, Trnavská univerzita, Trnava

1999 - 2007 Mgr., Dejiny umenia a kultúry, Trnavská univerzita, Trnava

Výcviky a semináre:

Od 2012- 5 ročný Výcvik v procesorientovanej psychoterapii (POPI-Slovensko)

2012-2014 Výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch (Coachingplus, SR) (200h)

2011- Výcvik Facilitácia skupinových procesov (IPOP, ČR)

2007-2008: Výcvik Navigácia pri hľadaní povolania (POPI-S, SR)

Od 2003- Semináre a supervízia v proces orientovanej psychoterapii- (POPI-Slovensko), (vyše 880 hodín)

Od 2008- terapeutické semináre, supervízia v rámci siete RPPS (Vyše 400h)

2008-2009 terapeutické semináre zamerané na prácu s telom (vyše 150h)

Od 2005- semináre v SR a v zahraničí (UK, Nórsko, Poľsko) na témy: facilitácia skupín, riešenie konfliktov, vzdelávanie dospelých, rozvoj projektov a vodcovstva atď. (spolu vyše 400h)

Profesijné skúsenosti:

2012-2015 - psychológ Mind&Body zdravotného centra

2008- 2013 Referát poradensko-psychologických služieb na UPSVaR Galanta

2006-2008 Externý tréner a facilitátor pre PDCS o.z.

Registrovaný v Komore psychológov, Člen direktória a hlavný organizátor POPI-Slovensko o.z.  (vzdelávací Inštitút akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou)

Jazyky: angličtina, nemčina

Niečo z médií: http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000691/1378853/Andrej-Jelenik-bol-online--Nebojujte-s-negativnymi-myslienkami

Kontakt: andrej [dot] jelenik [at] gmail [dot] com, tel: 0907460058


 

Psychologička/psychoterapeutka

Mgr. Andrea Vanyová

V r. 1994 ukočila  jednoodborové štúdium psychologie na FF UK, následne pracovala ako klinická psychologička  na psychiatrickej a kožnej klinike. V roku 2000 atestovala v odbore klinická psychologia, od roku 2003 vedie súkromnú prax zameranú na psychoterapiu a klinickú psychológiu. Ešte počas štúdií na VŠ začala navštevovať semináre procesorientovanej psychológie, následne absolvovala dlhodobý výcvik procesorientovanej psychoterapie a nadstavbový výcvik Integrácia procesových prvkov v systemických štruktúrach pod vedením Ivana Verného. Popri tom navštevovala arteterapeutické semináre, semináre zamerané na prácu s traumatizovanými ľudmi, NLP.

 Vo svojej terapeutickej praxi se venuje hlavne adolescentom a dospelým ľuďom, ktorí  sa vo svojom živote ocitli  v slepej uličke, zasekli sa, čo sa môže prejaviť ako strata životnej energie, rôznymi chronickými alebo akútnymi symptómami, telesnými aj duševnými,  cykliacimi sa konflitmi vo vzťahoch, traumatizujúcimi zážitkami. Procesorientovaný prístup ju naučil vnímať tieto stavy ako brány k transformácii, ako poslov k nutným zmenám v živote,ktorí umožnia niečomu starému v nás zomrieť a niečomu novému sa znovuzrodiť.  Vďaka ktorým sa  náš život môže stať pestrofarebnejší.

 Od roku 2006 sa venuje aj stavaniu rodinných aj pracovných konštelácií. Stavanie rodinných konštelácií často umožní hľadať riešenia v širšom rodinnom kontexte a tým významne doplňa individuálnu psychoterapiu.

Kontakt: tel: 0904826719

__________________________________________________________________________________________________

Osteopatka

Zuzka Janáková Jusko - t.č. na materskej dovolenke!Zuzka Janáková

Po dokončení bakalárskeho študijného programu Osteopatie na Britskej škole Osteopatie v Londýne (2008), Zuzka pracovala v rôznych osteopatických a multidisciplinárnych klinikách vo Veľkej Británii a v Kanade. Zuzka je pôvodom zo stredného Slovenska a po dlhodobom pobyte v zahraničí sa nedávno presťahovala späť do Európy a teší sa na možnosť poskytovania osteopatického liečenia v Bratislave.

Zuzka sa sama považuje za štrukturálnu osteopatku, používa širokú škálu techník na liečbu pohybového aparátu, napätia spôsobeného posturálnymi zmenami a tehotenstvom.  Taktiež poskytuje rehabilitačnú liečbu  úrazov a pooperačných stavov a liečbu rôznych systémových dysfunkcií, ktoré ovplyvňujú homeostatickú funkciu tela.  Zuzka využíva aj kraniosakrálne techniky, ktorými pomôže odstrániť obmedzenia kraniálneho mechanizmu a viscerálne techniky na podporu funkcie a zdravia vnútorných orgánov.

 Zuzka ma veľmi blízky vzťah k práci s deťmi. Zo záujmu o rozšírenie svojich vedomostí a osteopatickej liečby v pediatrickej oblasti je Zuzka v súčasnej dobe opäť študentom na Britskej škole osteopatie, kde sa pripravuje na diplom Špecialista Pediatrickej Osteopatie (2015). Jej novo nadobudnuté vedomosti jej umožňujú liečiť novoredencov trpiacich popôrodnými zraneniami,  ako sú napríklad  krčná tortikolis, cerviko-brachiálne neuralgie, plagiocefália (plochá hlavička), alebo príznaky kojeneckej koliky,  ťažkosti s dojčením, respiračné ochorenia, ušné infekcie a iné systémové a motorické poruchy. 

 Zuzka má dlhoročné pracovné skúsenosti v rôznych pozíciách zdravotnej oblasti, vrátane práce s postihnutými deťmi a dospelými v Kalifornii USA, osteopatické liečenie pacientov s HIV v Londýne vo Veľkej Británii,  a dobrovoľníckej prace so znevýhodnenými komunitami v Dominikánskej republike. 

Jej liečba je individuálne zameraná,  môžu z nej benefitovať profesionálni športovci v rámci rebilitácie rôznych zranení a starší pacienti pri mobilizácii kĺbov a prevencii zranení. Tehotným ženám osteopatia pomôže s bolesťami spôsobenými posturálnymi zmenami pohybového aparátu v rámci tehotenstva a uľaví tiež detičkám trpiacim kojeneckou kolikou, tráviacimi ťažkosťami, opakovanými ušnými infekciami a rôznymi inými zdravotnými problémami.

 

Vzdelanie:

 Postgraduálny certifikát v špecializovanej pediatrickej praxi – British School of Osteopathy London, UK  (2015 - 2016)

Bakalársky stupeň v osteopatii (2004 - 2008), British School of Osteopathy, Londýn ,UK

Stredná zdravotnícka škola Žilina, absolvovaný prvý ročník fyzioterapie (1999 -2000)

 

Kurzy:

Jún 2010 - The Best of Dr Viola Frymann, 27. Medzinárodné symposium v tradičnej osteopatii v Montreale, Kanada

Júl 2012 – Osteopatia a pôrodníctvo, British School of Osteopathy, Londýn, UK

Október 2012 - Minimal Leaver Adjustment Course, Nova Scotia Osteopathic Association, Canada

Január 2013 – Kurz prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie, Halifax, Kanada

Apríl 2013 – Osteopatia v pôrodníctve; bližší pohľad na materskú starostlivosť, Nova Scotia Association of Osteopaths, Halifax, Canada


__________________________________________________________________________________________________

Feldenkrais terapeutkaKovarova Miroslava

Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.

Miroslava Kovářová dlhé roky pôsobí v oblasti tanečného umenia na Slovensku ako pedagogička, dramaturgička a manažérka. Je pedagógom na  KTT Vysokej školy múzických umení.

V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení i individuálnych lekcií tejto metódy.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Kraniosakrálny terapeut

Ing. Martin Tužinský, BCST  Martin Tužinský

Pri hľadaní riešení zdravotných problémov sa venujem Jóge - Pranayame a Kraniosakrálnej terapii, v ktorých je kľúčový pozorovací a prijímajúci prístup. Načúvajúci prístup vytvára bezpečný priestor, v ktorom sa môžu prirodzené mechanizmy zdravia prejaviť. Tento prístup zároveň rešpektuje priebeh vnútorných procesov, ktoré sa dejú v súlade s vnútorným načasovaním a spôsobom vhodným pre aktuálny stav organizmu. V kraniosakrálnej biodynamike sa ako terapeut namiesto zamerania na problém a jeho odstránenie orientujem na zdravie a jeho podporu.


Vzdelanie:

●       2008-2010 - Kraniosakrálna terapia – Biomechanický prístup I., II., III. (Nijesh Ulrich Hesse)

●       2010 - Viscerálna terapia I.  (Nijesh Ulrich Hesse)

●       2011 - dnes - Pranayama - Skúsenostná jóga (Dr. Mukund V. Bhole / Yoga Anubhava)

●       2012 -            Klasická masáž (Dušan Vavrovič / Škomas)

●       2012 - Kraniosakrálna terapia – Žilné splavy, komorový systém a technika EV4 (Radek Neškrabal)

●       2012 - Kraniosakrálna terapia – Práca v systéme Telo a emócie (Radek Neškrabal)

●       2013 - Kraniosakrálna biodynamika – Psychospirituálne implikácie nervovej facilitácie (Roger Gilchrist / Wellness Institute)

●       2013 - Reflexná masáž chodidiel (Dušan Vavrovič / Škomas)

●       2012 - 2015 - Kraniosakrálna terapia – Biodynamický prístup (Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin / ICSB)

2014 - Kraniosakrálna biodynamika a NeuroEnergetická terapia (Roger Gilchrist – Wellness Institute)

Jazyky:

●       angličtina