Meditácia a cvičenie ako prevencia prechladnutia?

Domov » Meditácia a cvičenie ako prevencia prechladnutia?
Východné filozofie a liečiteľské prístupy už tísicky rokov vedia, že harmonická myseľ a telo v kondícii sú základom predchádzania ochorení. Moderná zdravoveda na to svojimi zložitými vedeckými metódami prichádza krok po krôčku až teraz, ale vďaka aj za to :-)
meditujuci buddha

(podľa článku uverejneného 9.7.2012 na Medscape Medical News)

Pravidelné meditovanie a cvičenie miernej intenzity môžu znížiť frekvenciu a intenzitu príznakov prechladnutia (akútnej respiračnej infekcie = ARI) a tiež dĺžku práceneschopnosti u ľudí vo veku nad 50 rokov.

Podľa výskumníkov z katedry rodinného lekárstva Univerzity vo Wisconsine (USA) vedie všeobecné zlepšovanie duševného a telesného zdravia k zníženému výskytu ARI.

V štúdii trvajúcej 8 týždňov výskumníci preukázali, že v skupine, ktorá praktikovala meditáciu 45 minút denne (po 8-týždňovom tréningu) a v skupine, ktorej členovia cvičili 45 minút denne, bol výskyt prechladnutia takmer o polovinu nižší, než v skupine, ktoré nerobila nič z uvedeného. Tiež závažnosť príznakov bola v oboch skupinách významne nižšia, pričom rozdiel bol významnejší v meditujúcej skupine.

Členovia cvičiacej skupiny vynechali z práce o polovinu menej dní, než členovia kontrolnej ničnerobiacej skupiny, u členov meditujúcej skupiny to bolo dokonca o dve tretiny menej.

Výskumníci upozorňujú, že vzhľadom k použitým spôsobom intervencie štúdiu nebolo možné realizovať ako dvojito slepú, takže nie je možné vylúčiť ovplyvnenie výsledkov (Vysvetlenie: dvojito slepá štúdia sa používa pri testovaní lieku oproti placebu, teda pilulke, ktorá vyzerá rovnako ako liek, ale neobsahuje účinnú látku. Pacient ani hodnotiaci lekár nevedia, kto užil účinný liek a kto nie, to sa ukáže až pri záverečnom hodnotení.)

Napriek tomu výsledok štúdie považujú za významný, a ak sa potvrdí ďalšími štúdiami, mohol by mať významný vplyv na zdravotnú politiku a aj na výskum v oblasti dlhodobej prevencie a uchovania zdravia.  

(Pevne dúfame, že následky tejto štúdie dorazia aj do našich krajov.)

MUDr. Lenka Bachratá