Očkovanie u dospelých

DomovM&B ZDRAVOTNÉ CENTRUMPoradňa a články » Očkovanie u dospelých
Počas života je každý z nás zaočkovaný proti množstvu rôznych ochorení. A ich počet z roka na rok rastie. Proti čomu sme vlastne očkovaní, ako sa treba nechať preočkovávať a ktoré očkovanie je ešte vhodné pri špeciálnych príležitostiach?
vírus chrípky

Očkovanie na Slovensku – od detstva do dospelosti

Historický prierez očkovaním

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré malo dlhodobo veľmi precízny systém povinných očkovaní detí a vďaka nemu bolo v minulosti výrazne potlačené alebo úplne eradikované niektoré závažné ochorenia (napríklad variola – pravé kiahne). V súčasnosti sú deti očkované proti 11 infekčným ochoreniam v nasledujúcej schéme:

4. deň života

Tuberkulóza (BCG)

základné očkovanie

3. – 4. mesiac
 

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ,
vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna,

pneumokokové invazívne ochorenia

I. dávka (základné očkovanie)
 

5. – 6. mesiac
 

II. dávka (základné očkovanie)
 

11. – 12. mesiac
 

III. dávka (základné očkovanie)
 

15. - 18. mesiac

Osýpky, mumps, rubeola

základné očkovanie

v 6. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

preočkovanie

v 11. roku života

Osýpky, mumps, rubeola

preočkovanie

v 13. roku života

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

preočkovanie

 

Tieto povinné očkovania sa v priebehu uplynulého času postupne rozširovali, takže nie každý z nás je očkovaný proti všetkým z nich. Ak chcete vedieť, ktoré očkovanie boli povinné v čase vášho detstva, tu je schéma, ako boli postupne jednotlivé vakcíny zaraďované do očkovacieho programu na Slovensku:

1919 – variola = pravé kiahne 

1946 – diftéria = záškrt

1951 – TBC

1956 – trojvakcína: diftéria (záškrt) – tetanus – pertussis (čierny kašeľ)

1957 – detská obrna - plošné preočkovanie Salkovou vakcínou

1969 – morbilli = osýpky

1982 – rubeolla = ružienka (všetky dievčatá v 6. Triede ZŠ, ktoré nemali protilátky)

1973–75 – tetanus – celonárodné očkovanie dospelých

1985 – rubeolla = ružienka (všetky deti od 15 mesiaca veku)

1985 – VHB - vírusová hepatitída typu B = infekčná žltačka B (všetci najrizikovejší pracovníci v zdravotníctve)

1987 – VHB - ďalšie rizikové skupiny pracovníkov v zdravotníctve

1987 – príušnice = parotitis epidemica (všetky deti od 15. Mesiaca veku, spolu s osýpkami)

1989 – VHB (novorodenci HBsAg pozitívnych matiek)

1991 – VHB (všetci rómski novorodenci vo východoslovenskom kraji)

1992 – trojvakcína osýpky, ružienka, oríušnice

7/1998 – VHB (povinné očkovanie pre všetkých, spolu s DTP)

2000 – Hib - hemofilové invazívne ochorenia (povinné)

2007 – záškrt – tetanus – povinné preočkovanie dospelých každých 15 rokov

2007 – HPV – odporúčané očkovanie pre 12 ročné dievčatá

2009 – pneumokok - povinné (simultánne s kombinovanou hexavakcínou proti DTP-IPV-VHB-Hib, dojčatá)

 

Povinné očkovanie u dospelých

V súčasnosti je jediným povinným očkovaním u dospelých očkovanie proti tetanu a diftérii (záškrtu) v spoločnej vakcíne (Imovax), ktoré je plne hradené zdravotnou poisťovňou. Prvé preočkovanie v dospelosti sa má vykonávať v 30. roku života a ďalej v 15-ročných intervaloch.

Vzhľadom k narastajúcej incidencii čierneho kašľa (pertussis) u dospelých sa v posledných rokoch odporúča preočkovať toto ochorenie spolu s tetanom a diftériou v jednej očkovacej látke (Boostrix), ktorá ale zatiaľ nie je plne hradená. Odporúčanie je zamerané najmä na mladých ľudí (pri preočkovaní v 30. roku života) vzhľadom k riziku nakazenia ešte nepreočkovaných novorodencov.

 

Ďalšie ochorenia, proti ktorým sa odporúča očkovať v dospelom veku

 

Chrípka

-          Každoročné preočkovanie v zimnej sezónne, hlavne u rizikových jedincov so závažnými chronickými ochoreniami (srdca, dýchacích ciest, s cukrovkou, nádorovými ochoreniami,..), u starších ľudí s viacpočetnými ochoreniami, pri oslabenej imunite. Očkovanie sa odporúča podať medzi polovinou októbra a koncom novembra. Vytvorenie protilátok totiž trvá zhruba 2 týždne a chrípka prebieha väčšinou dvojvrcholovo – prvé maximum býva zhruba v polovine decembra, druhé v polovine februára. U potrebe očkovania u mladých zdravých dospelých jedincov sa vo svete polemizuje, u nás vakcinologické autority odporúčajú očkovať celú populáciu bez rozdielu.

Kliešťová meningoencefalitída

-          Ide o vírusové ochorenie prenášané kliešťami. Počet infikovaných kliešťov sa z roka na rok zvyšuje a kliešte prenikajú do čoraz vyšších nadmorských výšok. Aj počet ochorení z roka na rok stúpa. V úvode sa prejavuje chrípkovitými príznakmi, ktoré sa po krátkom období zlepšenia prehupnú do príznakov zápalu mozgových blán – teda intenzívnych bolestí hlavy so svetloplachosťou, tuhnutím šije a horúčkou. Keďže toto ochorenie môže mať ťažký, až smrteľný priebeh, v niektorých štátoch, kde je výskyt infikovaných kliešťov vysoký, dosahuje preočkovanosť až 85% (Rakúsko).

-          Očkuje sa troma dávkami, prvú sa odporúča podať koncom zimy (február), druhá sa podáva po mesiaci, tretia po 6 mesiacoch od prvej. Prvé dve dávky chránia pred jarnou aktivitou kliešťov, tretia pred jesennou. Preočkovanie je potrebné každé 3 roky. V prípade, že sa začne v neskorších mesiacoch roka, je možné použiť zrýchlenú schému, kedy sa tri dávky podajú v mesačných alebo 2-týždňových intervaloch, vtedy je ale nutné prvé preočkovanie už po 1 roku. Na trhu sú vakcíny FSME a Encepur- odporúča sa ich nekombinovať u jedného jedinca. Vakcína nie je hradená zo zdravotného poistenia.

Vírusová hepatitída typu A (infekčná žltačka A) - VHA

-          Ide o vírusový zápal pečene, tzv. ochorenie špinavých rúk, ktoré sa zvýšene vyskytuje v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom, kde môže prebiehať formou epidémií. Šíri sa špinavými rukami, infikovanou vodou a potravinami s prímesou tejto infikovanej vody. U nás je výskyt najvyšší na východnom Slovensku v rómskych osadách, hrozbou je v zahraničí, najmä v Afrike, Ázii, strednej a južnej Amerike. Očkovanie sa odporúča najmä cestovateľom smerujúcim do týchto oblastí, a to buď samostatne, alebo častejšie v kombinácii s vírusovou hepatitídou B. Samostatná očkovacia látka je napr. Havrix, podávajú sa dve dávku, druhá po 6-12 mesiacoch, ďalšie preočkovanie nie je nutné. Kombinovaný preparát s VHB je Twinrix, pri spoločnej aplikácii sa podávajú 3 dávky, a to v schéme 0 – 1 -6 mesiacov. Vakcína nie je hradená zo zdravotného poistenia.  

Vírusová hepatitída typu B (infekčná žltačka typu B)  - VHB

-          Jedná sa o iný typ vírusového zápalu pečene, ktorý sa šíri len krvnou a pohlavnou cestou – v riziku sú osoby v profesionálnom styku s krvou a krvnými derivátmi (zdrav. sestry, operatéri, laboranti,..), promiskuitné a homosexuálne osoby, narkomani, ďalej dialyzovaní pacienti, diabetici, pacienti s chronickým ochorením pečene, sexuálni partneri osôb s VHB a všetci, ktorí častejšie dostávajú krvné transfúzie. Geografické riziko je hlavne v Afrike, Ázii, Stredomorí, na Strednom Východe a Južnej Amerike – cestovateľom do týchto oblastí sa očkovanie odporúča.

-          Proti VHB sú povinne očkované deti od roku 1998, všetci zdravotníci sú povinne očkovaní počas štúdia od roku 1987.

-          Očkovanie je odporúčané aj rizikovým skupinám vrátane diabetikov, týmto vakcínu tiež uhrádza zdravotná poisťovňa.

-          Očkuje sa buď samostatnou vakcínou (Engerix) v schéme 0 – 1 – 6 mesiacov, alebo kombinovanou vakcínou (Twinrix) v rovnakej schéme. Pred cestou do zahraničia je potrebné podať aspoň prvé dve dávky, a to druhú optimálne 2 týždne pred odjazdom (t.j. začať 6 týždňov pred odjazdom).

-          U osôb, ktoré nepatria do rizikovej skupiny, nie je vakcína hradená zo zdravotného poistenia. Niektoré poisťovne však na vakcínu prispievajú (Dôvera), ale len v prípade, že sú zakúpené všetky 3 dávky naraz a s bločkom z lekárne zájdete do pobočky, kde vám časť sumy preplatia.

-          Pozor! V literatúre sa popisuje asi 5% tzv. non- responderov, teda osôb, ktoré po preočkovaní 3 dávkami nevytvoria dostatočnú hladinu protilátok. Preto u osôb vo vysokom riziku (napr. sexuálni partneri infikovaných osôb) môže byť vhodná kontrola hladiny vytvorených protilátok.   

                                 

Ovčie kiahne (varicella), pásový opar (herpes zoster) - VZV – varicella zoster vírus

-          Ovčie kiahne sú akútnym vírusovým ochorením, ktoré sa vyskytuje prevažne u detí. Ide o vysoko infekčné ochorenie (až 90% riziko nákazy pri kontakte), ktoré má v detstve väčšinou mierny priebeh, prejavujúci sa výsevom kožnej vyrážky, postupne postihujúcim vlasovú časť hlavy, tvár, trup a nakoniec končatiny. Je sprevádzaná horúčkou a chrípkovitými príznakmi. Pre vyrážku je typické svrbenie a vodnatý obsah. V tomto štádiu je ochorenie vysoko infekčné, po cca 7 dňoch sa pupáčiky hoja chrastičkami. V detstve ochorenie prekoná takmer 95% populácie, časť z toho s veľmi miernym priebehom, kedy choroba môže ostať nerozpoznaná. U dospelých, dojčiat, tehotných a osôb s poruchami imunity býva priebeh často oveľa ťažší, s vysokými horúčkami a postihnutím vnútorných orgánov. Po prekonaní vírus pretrváva v nervových gangliách a po celkom oslabení organizmu sa môže prejaviť ako pásový opar (herpes zoster – veľmi bolestivý pruhovitý výsev vyrážky, najčastejšie na trupe).

-          Očkovanie: v niektorých krajinách (USA, Kanada, Austrália, Nemecko) sa očkuje plošne, u nás sa odporúča očkovať deti s rizikom závažného priebehu, jedincov, ktorí ochorenie do adolescencie/dospelosti neprekonali, a tiež tých, ktorí prišli s ochorením do kontaktu (zmysel má očkovať do 3-5 dní po kontakte). Očkovaní nemusia byť 100% chránení pred ochorením, ale priebeh u nich býva mnohonásobne miernejší. Očkovanie nechráni pred ochorením pásovým oparom, ale niekoľkonásobne znižuje jeho riziko.

-          Na Slovensku je k dispozícii vakcína Varivax, podávajú sa dve dávky, a to v intervale 4-8 týždňov (u detí do 12 rokov je interval 12 týždňov, aplikácia je možná od 12 mesiacov veku).

-          Ak si nie ste istí, či ste ochorenie prekonali, je možné vyšetriť hladinu špecifických protilátok v krvi. Vakcína nie je hradená poisťovňami.

(Očkovania do zahraničia budú popísané v samostatnej kapitole. Ďalšie informácie na www.ockovanieinfo.sk)