Všeobecná a psychosomatická ambulancia

Domov » Všeobecná a psychosomatická ambulancia

Všeobecná ambulancia v Mind&Body zdravotnom centre ponúka jednorazové služby aj celoročnú starostlivosť všeobecného lekára v širokom rozsahu: od štandardných služieb až po komplexné služby v celostnom a psychosomatickom pojatí. Zameriavame sa najmä na vzťah psychiky (mysle a duše) na telesné procesy, poruchy a ochorenia.   

       

MUDr. Lenka BachratáMUDr. Lenka Bachratá

       Všeobecná lekárka pre dospelých

  • ponúkame dôslednú a priateľskú lekársku starostlivosť s dôrazom na komplexný pohľad na zdravie, vrátane psychosomatického prístupu
  • staráme sa o Vaše choroby, ale hlavne o Vaše zdravie
  • na každé vyšetrenie Vás objednáme
  • akútne problémy akútne ošetríme
  • v liečbe používame moderné aj prírodné postupy
  • duševnú rovnováhu považujeme za veľmi dôležitý predpoklad zdravia
  • ponúkame možnosť ošetrenia aj mimo pracovnú dobu

 

 

 

 

Naše dlhodobé služby ponúkame len v rámci dlhodobých programov, ktorých pevnou súčasťou sú okrem štandardnej starostlivosti hradenej poisťovňami aj doplnkové služby komplexnej a nadštandardnej starostlivosti, najmä v zmysle psychosomatického a integratívneho prístupu a manažmentu stresu.

 

Aktuálnu ponuku programov, do ktorých prijímame novým klientov, si môžete pozrieť tu.

  

Ako sa môžete stať našim klientom?

Objednajte sa na vstupnú konzultáciu online alebo telefonicky na čísle recepcie 0903534112 a jednoducho príďte!

So sebou si prosím prineste kartičku poistenca a občiansky preukaz. Odhlásenie od Vášho predchádzajúceho lekára a presun Vašej zdravotnej dokumentácie zariadime my, stačí nám len nahlásiť meno a adresu Vášho všeobecného lekára. 

Pri vstupnej konzultácii Vás zaregistrujeme a absolvujete krátku konzultáciu s lekárkou, pri ktorej sa dohodneme na ďalšom postupe podľa Vašich ťažkostí a typu programu.  

 

________________________________________________________________________________

Ďalšie ponúkané služby

- štandardné:

- prehliadky v súvislosti so spôsobilosťou na prácu, mimoriadne lekárske prehliadky na žiadosť klienta

 - prehliadky zamerané na spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

- infúzna terapia

- aplikácia očkovacích látok na žiadosť klienta (pred cestou do zahraničia a pod.)

- predoperačné vyšetrenia

- psychosomatické, práca so stresom:

SomnoTouch HolterSomnoTouch Holter - multiparametrový monitor, zameraný najmä na kardiovaskulárnu funkciu a reaktivitu, stresovú aktivitu a spánok. Ide o veľmi elegantný a úsporný prístroj, ktorý meria trojzvodové EKG, tlak krvi revolučnou metódou bez nafukovania manžety, rýchlosť pulzovej vlny, stresovú aktivitu na základe HRV analýzy a pulznú oxymetriu. Poskytuje možnosť 24 hodinového monitorovania všetkých parametrov, je veľmi užitočný za základnú analýzu spánku v domácom prostredí a zachytenie spánkových porúch dýchania, ale tiež ako monitor krvného tlaku pre všetkých, ktorí netolerujú nafukovanie manžety. 

Veľmi prínosná je možnosť korelácie kardiovaskulárnych a spánkových javov so stresovou aktivitou.   

 

HRV analýzaHRV analýza - vyšetrenie aktivity a rovnováhy dvoch vetví autonómneho nervového systému (sympatiku a parasympatiku), ktoré sú zodpovedné za reguláciu stresových aktivít (sympatikus) a relaxačných aktivít (parasympatikus). Oba systémy ovplyvňujú aktivitu srdca špecifickým spôsobom, preto sa pri hodnotení ich aktivity využíva analýza EKG záznamu (HRV = analýza pulzovej frekvencie). Viac o vyšetrení nájdete tu.  

 

 

 

QiuHRV biofeedback tréning - práca s prístrojom, ktorý dáva okamžitú spätnú väzbu o aktuálnej aktivite stresového a relaxačného systému prostredníctvom meniacej sa farby. S pomocou tohto prístroja sa klient môže naučiť zvládať stresujúce situácie pomocou relaxačných a dychových techník alebo cvičení. Štandardne ponúkame 1-mesačné a 3-mesačné programy, klient má po celú dobu k dispozícii Qiu HRV biofeedback na domáce tréningy a raz za týždeň prichádza na kontrolné konzultácie. Klientovi, ktorý si zakúpi 3-mesačný program, ostáva Qiu prístroj vo vlastníctve natrvalo.  

 

 

 HRV 24-hodinový monitoring - malý prístroj na bázi EKG Holtera zaznamenáva 24 hodín EKG záznam, na základe ktorého sofvér následne vyhodnotí priebeh dňa klienta z pohľadu aktivácie stresových a relaxačných systémov. Pomocou záznamu je možné zmapovať, do akej miery sú aktivované stresové mechanizmy napríklad počas práce, vo voľných chvíľach alebo aj počas spánku.  Prístroj je veľmi malých rozmerov (váži cca 15g), je pripojený na hrudník pomocou nalepovacích elektróda jeho prítomnosť počas dňa si klient takmer neuvedomí.

 

Respiro vyšetrenia a programy - sú zamerané na vyyšetrenie správneho mechanizmu dýchania a na prípadnú hyperventiláciu (nadmerné dýchanie), ktoré je v súčasnej dobe častým sprievodným prejavom nadmerného stresu a úzkosti. Jeho následkom ja zmena vnútorného prostredia smerom k alkalóze (zásaditosti), ktoré má množstvo telesných následkov. Spôsobuje napríklad zvýšenú dráždivosť nervov a svalov, ktoré sa prejavujú tŕpnutím a mravenčením končatín, svalovými bolesťami, točením hlavy, pocitom zovretia na hrudníku, ťažkosťami s dýchaním a ďalšími. Tento stav vedie tiež k nadmernému vylučovanie vápnika a prispieva k osteoporóze, alebo zhoršuje toleranciu fyzickej námahy. Súčasťou vyšetrenia je kapnometria - vyšetrenie množstva vydychovaného CO2, ktoré je možné korelovať s jeho hladinou v krvi. V rámci respiro programov pracujeme na úprave dychového mechanizmu, robíme tréningy s kapnometrom a snažíme sa pracovať s psychickým stavom (stresom, úzkosťou), ktoré hyperventiláciu spôsobujú.

Bioenergetické cvičenia - zjednodušená forma cvičení, ktoré sú súčasťou bioenergetickej body-psychoterapie. Ich cieľom je nájsť lepší kontakt s vlastným telom, zlepšiť uvedomenie jednotlivých častí tela a ich statiky a dynamiky, vnímanie telesných pocitov. V cvičeniach sa pracuje s napätím a uvoľnením, s dýchaním a emóciami.    

_________________________________________________________________

Prístrojové vybavenie ambulancie: EKG, SomnoTouch Holter, CRP test,

HRV scanner, Qiu osobný HRV biofeedback, HRV (EKG) holter. 

 

 Všeobecná ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Úhrada poisťovňami sa vzťahuje len na výkony uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Objednajte sa, informujte sa 

AKTUÁLNE ORDINAČNÉ HODINY NÁJDETE TU: