Feldenkraisova metóda - intenzívny letný kurz pre deti

Domov » Feldenkraisova metóda - intenzívny letný kurz pre deti
Feldenkrais

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami
 

4. – 8. júla 2016

 

Feldenkraisova metóda prepája myseľ a telo a prostredníctvom stimulácie pohybového aparátu obnovuje spätnou väzbou cez nervovú stimuláciu prirodzené pohybové vzorce. Individuálne lekcie tejto metódy dokážu pomôcť najmä deťom so špeciálnymi potrebami v rámci pohybových dysfunkcií.

Pre koho sú kurzy určené?

Pre deti s pohybovými problémami, posturálnymi abnormalitami, s neurologickými poruchami majúcimi dopad na pohybový aparát, ale aj celkový vývoj dieťaťa, pri zlom držaní tela, problémoch s dýchaním pri zmenenom mechanizme dýchania, pri bolestiach chrbtice a kĺbov, pri preťažení v súvislosti s nadmerným zaťažením a pri rôznych iných ťažkostiach vrátane nadmerného stresu a napätia.  

Ako lekcie prebiehajú?

Ide o individuálnu prácu lektora s jedným dieťaťom, obvykle v prítomnosti rodiča. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom spätnej väzby stimuluje prirodzené pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili (alebo boli vplyvom rôznych okolností nahradené abnormálnymi pohybovými vzorcami), a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela a cez neho aj mysle. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj v iných aktivitách a činnostiach.

Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, a to najmä končatín, ktoré majú deti hypertonické, resp. aktivácia hypotonických častí ich tela.

 

Kurzy budú prebiehať formou hodinovej lekcie denne, t.j. 5 lekcií za týždeň. Cena za lekciu 25,- Euro.

Prihlasovanie a viac informácií na:

kovarova [dot] mira [at] gmail [dot] com (kovarova.mira@gmail.com) 

0905 567 277