HRV analýza a biofeedback - programy

Domov » HRV analýza a biofeedback - programy
HRV (variabilita srdcovej frekvencie) je parametrom, ktorý nám dáva informáciu o našej záťaži stresom a schopnosti reagovať na zmeny v živote a relaxovať. Tento parameter je významným ukazovateľom zdravia. Okrem analýzy ponúkame rôzne programy, v ktorých pracujeme na zlepšení aktuálneho stavu.
HRV

HRV analýza a biofeedback

Popis metódy

HRV (heart rate variability), čiže variabilita srdcovej frekvencie je objektívny parameter, ktorý sa na Slovensku zatiaľ využíva len obmedzene: v konvenčnej medicíne na odhad prognózy pacientov po infarkte, o nieč o viac v psychológii na prácu so stresom a emóciami. Vo svete sa ale využíva v oveľa širšom koncepte. Analýza HRV nám totiž dokáže dať informáciu o tom, či v rámci aktivity nášho autonómneho nervového systému prevláda aktivita sympatiku, t.j. stresové ladenie, alebo parasympatiku, t.j. relaxačné ladenie. Vysoké hodnoty HRV sú známkou našej dobrej adaptability na meniace sa podmienky prostredia, a tým aj známkou dobrého zdravia a nízkeho rizika vzniku ochorení. U nízkych hodnôt HRV je to naopak.

Tréning biofeedbacku prebieha jednak s terapeutom a jednak v domácom prostredí, kam zapožičiavame domáci biofeedback Qiu. Je to užívateľsky veľmi príjemný a jednoduchý nástroj.

Pomocou HRV biofeedbacku (spolu s tréningom relaxačných techník) je možné pracovať na zvýšení svojej HRV a tým aj na schopnosti dobre sa adaptovať na zmenu, predchádzať ochoreniam či zvyšovať svoj mentálny aj fyzický výkon. Metódu HRV biofeedbacku v zahraničí úspešne využívajú manažéri aj vrcholoví športovci.

 

Vyšetrenia a programy

HRV analýza základné vyšetrenie (50 min)                                   30€

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)                                       40€        

Qiu (domáci biofeedback – guľa) – zapožičanie 24 hod                 10€

Qiu (domáci biofeedback – guľa) – zapožičanie víkend                 20€

Qiu (domáci biofeedback – guľa) – zapožičanie týždeň                 40€        

 

HRV – komplexné programy

 

HRV biofeedback – 1-mesačný program                                                                                250€

Priebeh programu:

  1. Úvodné stretnutie (80min): Počas úvodného stretnutia Vám vysvetlíme princíp fungovania HRV analýza a biofeedbacku a jeho význam pre ľudské zdravie. Urobíme Vám vstupnú HRV analýzu, ktorá nám dá informáciu o Vašej záťaži stresom a schopnosti relaxovať. Táto vypovedá o aktivite parasympatickej vetvy autonómneho nervového systému, zodpovedného za regeneračné funkcie organizmu. HRV analýza určí na základe dvoch vyšetrení Váš stres index a odhadovaný biologický vek. Naučíme Vás lepšie vnímať svoje telo, pracovať s dychom a budeme hľadať vhodnú relaxačnú techniku. Vyskúšate si prácu s HRV biofeedbackom, ktorý Vám pomocou vizuálneho signálu dá v reálnom čase odozvu, ako na tom ste so stresom, aktivitou mysle a relaxáciou. Vysvetlíme Vám, ako s Qiu pracovať, aby ste ho mohli požívať doma samostatne.
  2. Zapožičanie Qiu na domáce použitie (na 1 mesiac): na celú dobu tréningu Vám zapožičiame Qiu domov, aby ste mohli pravidelne trénovať podľa inštrukcií. Výsledky tréningu je možné doma stiahnuť prostredníctvom softvéru do počítača a zaslať trénerovi mailom. Je tiež možné stiahnuť výsledky u nás pri ďalšom tréningu.  
  3. 3x konzultácia s trénerom (á 1 týždeň): tréning relaxačných techník a všímavosti s Qiu, zhodnotenie domácich tréningov
  4. Záverečný tréning s kontrolnou HRV analýzou (50min)

Po skončení môže klient prejsť plynule do 3-mesačného programu len doplatením rozdielu ceny

 

HRV biofeedback – 3 mesačný program                                                                           580 €

Tento program je rozšírením 1-mesačného programu.

  1. Úvodné stretnutie (80min)
  2.  11 tréningov s trénerom raz za týždeň
  3. Qiu (domáci HRV biofeedback) má klient po celú dobu k dispozícii na domáci tréning a potom mu ostáva natrvalo
  4. Záverečný tréning a kontrolná HRV analýza

V prípade potreby môže klient absolvovať aj HRV holter (24-hodinové monitorovanie) za zvýhodnenú cenu 15€ (obvyklá cena je 40€).

Tento program je možné zaplatiť v troch mesačných splátkach (250€ + 165€ + 165€). Qiu sa stáva majetkom klienta až po zaplatení celej sumy.

Tréneri programov: MUDr. Lenka Bachratá (lekárka)

Ako sa objednať na vyšetrenie?    

Podľa typu zvoleného vyšetrenia, terapie alebo programu sa prosím objednajte telefonicky na čísle recepcie 0903 534 112 , alebo online prostredníctvom rezervačného systému na našej stránke v diári Všeobecný lekár, v rámci ktorého zvoľte typ vyšetrenia podľa Vášho výberu. V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás prosím kontaktujte.

Základná HRV analýza v rozsahu 30min je tiež súčasťou programu Všeobecný lekár Štandard vo frekvencii raz za dva roky, v programoch Prima a Komfort raz ročne a v programe Extra dvakrát ročne. Podrobný obsah programov a rozsah zliav na niektoré vyšetrenia a HRV programy pre klientov v programoch si môžete pozrieť v cenníku služieb - viď nižšie.

Dôležité informácie

Parameter variability tepovej frekvencie (HRV) je odrazom fungovania sympatickej a parasympatickej vetvy vegetatívneho nervového systému. Tento sytém je ovplyvňovaný mnohými externými faktormi. Aby sme minimalizovali ich vplyv na výsledok vyšetrenia, je potrebné, aby ste 2 hodiny pred vyšetrením nejedli objemné ťažké jedlo, nefajčili a nepili kávu. Vyšetrenie nie je vhodné absolvovať v stave veľkej únavy, napríklad po prebdelej noci.

V prípade, že pravidelne užívate lieky, informujte o tom Vášho terapeuta vopred. Najmä lieky s účinkom na parasymatickú vetvu autonómneho nervového systému môžu ovplyvniť výsledok testu.                

Cenník služieb