Tanečná pohybová terapia novo v Mind&Body

Domov » Tanečná pohybová terapia novo v Mind&Body
tanecna pohybova terapia

Mgr. MONIKA STEHLÍKOVÁ

 

Mgr. Monika Stehlíková je terapeutka a koučka, ktorá v Mind&Body centre od apríla 2015 ponúka terapie zamerané na prácu s telom, koučing a konzultácie. 

Od roku 1997 sa venuje práci s expresívnym pohybom, neverbalitou a rečou tela. Jej špecifikáciou v práci s klientmi je budovanie sebavedomia, rozvoj ich osobnostného a tvorivého potenciálu.

Jej klientelu tvoria prevažne ľudia z biznisu, ktorí u seba (či ich lekári:) vnímajú známky syndrómu 

Monika Stehlikova portret

vyhorenia, prechádzajú náročným životným obdobím (s výraznejšími či menej výraznými známkami úzkostno-depresívnej symptomatiky alebo psychosomatiky) alebo chcú rozvinúť vlastnú charizmu a vplyv.

Je  prvou tanečnou terapeutkou na Slovensku, s ukončeným psychologickým vzdelaním a následne psychoterapeutickým výcvikom Dance Movement Psychotherapy vo Varšave pod záštitou Britskej asociácie DMPT. Vytvorila program na Rozvoj tvorivosti využívaním expresíveho pohybu a Tréning rodičovských zručností založený na pohybovom profile Kestenberg a Hrovej terapii. Vedie workshopy a tréningy po celom Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Poľsku.

Ponúkané služby:

Koučing: je určený tým, ktorí potrebujú zvýšiť výkon, zlepšiť prezentačné zručnosti, rozvinúť asertivitu, vlastný vplyv, charizmu a pracovať na reči tela.

Konzultácia: je určená odborníkom, ktorí pracujú s ľuďmi a potrebujú poradiť v možnostiach pohybovej diagnostiky (tj. čo sa dá zistiť z pohybu klienta, či spolupracovníkov) a pohybových intervencií (čo môžu urobiť, aby sa situácia zmenila). 

Terapia: tento prístup odporúčame tým, ktorí majú ťažkosti spojené s psychickým prežívaním, emocionálnou stabilitou, ťažkosťami vo vzťahoch, strachmi, či úzkosťami, poklesom nálady a životnej energie.

Viac informácií a terapeutke, terapiách, programoch, cenách a možnostiach objednania nájdete tu.