Výmenné lístky od 1.4.2013

Domov » Výmenné lístky od 1.4.2013
Po dlhšom čase chaosu, bezprizornosti a nadužívania špecializovanej zdravotnej starostlivosti vláda opäť zaviedla systém výmenných lístkov, aby starostlivosť o zdravie bola efektívnejšia a koordinovanejšia. Aj keď sú iste aj lepšie cesty, ako to dosiahnuť. Pozrite si, kedy a kde budete VL potrebovať.
vymenny listok

Výmenné lístky sú od 1.4.2013 pri návšteve odborného lekára opäť potrebné.

Nebudú vyžadované v týchto prípadoch:

-          pri návšteve     

  •  gynekológa
  •  stomatológa
  •  dermatovenerológa (kožného lekára)
  •  psychiatra
  •  očného lekára  - v prípade predpisu nových okuliarov
  •  pri kontrole u špecialistu, ktorú si sám určí pri predchádzajúcej návšteve
  •  do 24 hodín od vzniku úrazu alebo náhlej zmeny zdravotného stavu
  •  v prípade dispenzarizácie (t.j. dlhodobého sledovania pre chronické ochorenie, napríklad cukrovku, onkologické ochorenie,..)
  •  v prípade ochranného ambulantného liečenia

Výmenný lístok musí obsahovať opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovanie diagnózy s jej kódom, rozsah a cieľ odborného vyšetrenia a jeho odôvodnenie. Samozrejme tiež všetky potrebné identifikačné údaje pacienta aj odosielajúceho lekára.

Veríme, že sa mnohým zdá byť toto opatrenie obťažujúce, ale v prípade, že bude zmysluplne používané, povedie k oveľa efektívnejšiemu stanoveniu diagnózy a riešeniu problému. Z vlastnej skúsenosti vieme, že manažment zdravotnej starostlivosti samotným pacientom vedie často jeho problém zlým smerom a odďaľuje jeho riešenie, čím ohrozuje zdravie pacienta, zaťažuje zdravotnú kasu a uberá možnosť vyšetrenia špecialistom tým pacientom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Preto Vás prosíme o trpezlivosť – robíme pre Vaše zdravie to najlepšie, čo je v našich silách reálne možné.