Mgr. Alexandra Martinská

Alexandra Martinská
Mgr. Alexandra Martinská
psychologička

Mgr. Alexandra Martinská

Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie na Univerzite Konštatína Filozofa v Nitre.  Po skončení štúdia som nastúpila do dlhodobého psychoterapeutického výcviku PCA v Brne.

Moja prvá pracovná skúsenosť bola v oblasti pracovnej psychológie, ale už počas štúdia ma lákalo lekárske prostredie, a tak som hľadala uplatnenie v oblasti klinickej psychológie.

Prvé klinické skúsenosti som nadobudla počas zamestnania v sociálnych službách a to v rámci individuálnej a skupinovej práce s klientami s diagnostikovaným duševným ochorením, kde som sa špecializovala na individuálnu podpornú terapiu a na tréningy mnestických funkcií.

V čase pandémie som dobrovoľnícky angažovala psychologickej pomoci pozostalým v OZ Skutočné obete, ktorým som poskytovala krízovú intervenciu, viedla pravidelné podporné skupiny a sprevádzala ich procesom smútenia za svojimi blízkymi.

Neskôr som našla uplatnenie v zdravotníctve a nastúpila som do ambulancie klinickej a dopravnej psychológie kde som mala príležitosť nadobudnúť pestré skúsenosti z oblasti psychologickej diagnostiky a psychologického poradenstva.

Rozšírila som si tu kompetencie v práci s detskými klientmi a ich rodičmi, ktorých som mala možnosť sprevádzať celým procesom – od psychologického poradenstva, cez psychologickú diagnostiku až po dlhodobú psychoterapeutickú prácu s dieťaťom či rodičom.

Pod supervíziou klinického psychológa som sa venovala zisťovaniu psychickej spôsobilosti, diferenciálnej diagnostike a psychodiagnostike osobnosti.

Počas tohto pôsobenia som sa naďalej intenzívne venovala psychoterapeutickej praxi v spolupráci s teenagermi, adolescentmi a dospelými.

 

Moja terapeutická škola a prax

 

Na klienta zameraná terapia (CCT), alebo Prístup zameraný na človeka (PCA), niekedy známy pod pojmom „Rogeriánsky prístup“.

 

Psychoterapii sa venujem od roku 2017 kedy som nastúpila do dlhodobého psychoterapeutické výcviku. Za ten čas som mala možnosť pracovať s ľuďmi ktorým sa do života priplietlo psychiatrické ochorenie – poruchy osobnosti, schizofrénie, afektívne poruchy atď., ale aj s ľuďmi ktorých trápia ťažkosti ktoré si väčšina z nás zažila na vlastnej koži – problémy vo vzťahoch, nízka sebahodnota, problémy s identitou, láska k rovnakému pohlaviu, osamelosť a podobne.

Esencia môjho psychoterapeutického prístupu (PCA), silno rezonuje s mojim prístupom k životu a ľuďom v ňom. Verím, že každý z nás má v sebe potenciál žiť svoj život ako naplňujúci, len ho potrebuje v sebe objaviť. So svojimi klientami staviam na bezpečnom vzťahu v ktorom sa opieram o ľudský záujem, vlastnú autenticitu, empatické počúvanie a bezpodmienečné prijatie. Z vlastnej skúsenosti a z praxe verím, že sloboda byť sám sebou je možná, len keď nám niekto umožní zažiť si bezpečný vzťah, ktorý je zároveň liečivý. Počas terapeutického procesu v terapii zameranej na klienta, terapeut vytvára také vzťahové podmienky, v ktorých klient môže bez hodnotenia objavovať to, kým skutočne je a rozvíjať sa v smere, aký on sám potrebuje.

 

Kurzy a vzdelávanie

 • 2024

Posudzovacia škála pre deti a adolescentov s komplexnou traumou a disociáciou, Inštitút zdravého vývinu v spolupráci s BICD Education on trauma and dissociation on children and adolescents a INTEGRATE National centre for child trauma and dissociation.

Psychosomatika zo psychodynamického hľadiska - "kde a ako" upozorňuje na psychické ťažkosti naše telo, Verum Esse, Trnava.

I. Interview - Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív v diagnostickom a terapeutickom kontexte, Verum Esse, Trnava.

Úzkosť - Fenomenológia, psychodynamický pohľad na jej funkciu, prejavy, spôsoby vyjadrenia a monitorovania. Uchopenie a práca s úzkosťou v psychodiagnostickom a psychoterapeutickom kontexte, Verum Esse, Trnava.

HRANIČNÁ - NARCISTICKÁ - HISTRIÓNSKA osobnosť. Psychodynamika, vývinová etiológia, obranné mechanizmy, východiská pre psychoterapiu, Verum Esse, Trnava.

Organizácia a štruktúra osobnosti - Psychodynamický pohľad na osobnosť v norme a patológii, Verum Esse, Trnava.

 • 2023

Základný kurz EEG biofeedbacku, EEG biofeedback institut, Praha.

Kurz MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), Bratislava.

Moderná psychologická diagnostika psychotických porúch, FiF UK Bratislava.

 • 2022 – súčasnosť

Špecializačné štúdium klinickej psychológie, FiF UK, Bratislava.

 • 2021 – súčasnosť

Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, Supervízna časť, PCA Institut Brno.

 • 2017- 2021

Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, PCA Institut Brno.

 • 2016

INPP Školský intervenčný program, IPS Inštitút psychoterapie a socioterapie.

 •  2015

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, IOR Inštitút osobnostného rozvoja.

 

Pracovné skúsenosti

 •  02/2022 – 02/2023

Psychológ, Neštátne zdravotnícke zariadenie TREA plus s.r.o.

 •  04/2021 – 02/2022

 Psychológ / Dobrovoľník, OZ Skutočné obete

 •  04/2018 – 04/2022

 Psychológ, DSS Integra

 •  11/2016 – 04/2018

Psychológ, Konzultant, Menkyna & Partners Management Consulting s.r.o.