Psychofyziologické vyšetrenia a terapie (neurofeedback, HRV analýza a biofeedback)

Psychofyziologické vyšetrenia a terapie využívajú na diagnostiku alebo terapiu meranie a terapeutické ovplyvňovanie niektorý z fyziologických parametrov tela, napríklad tepovú frekvenciu (pri HRV) alebo elektrickú aktivitu mozgu pri neurofeedbacku. Vďaka meraniam EKG a EEG môžeme pozorovať a ovplyvňovať telesnú reaktivitu klienta a využiť tieto merania podľa zámeru klienta, napríklad na upokojenie, zlepšenie spánku, zníženie úzkosti, zlepšenie sústredenia a podobne.

HRV merania sa napríklad komerčne úspešne využívajú pri zlepšovaní športového výkonu, vyhodnocovaní kvality spánku a regeneračných schopností, na meranie aktivácie stresu a podobne. My sa cez ne pozeráme aj na psychologickú a osobnostnú stránku klienta, jeho citlivosť, empatiu, schopnosť zvládať stres a podobne.

Neurofeedback je terapiou založenou na meraní elektrickej aktivity mozgu (EEG) a využití spätnej väzby, ktorá sa terapeuticky využíva napríklad v liečbe porúch spánku, depresií, úzkostí, ale aj v liečbe skorej traumy. V Mind&Body využívame Othmerovský prístup, ktorý je úspešne využívaný práve na integráciu skorých traumatických skúseností a ich následkov.

Neurofeedback vstup Mgr. A. Martinská, 80min.

Cena
70,00 €

Vstupné vyšetrenie prostredníctvom rozhovoru, HRV analýzy, NewQ a sebaposudzovacích dotazníkov s cieľom stanoviť ciele Neurofeedback tréningu

Neurofeedback tréning Mgr. A. Martinská, 50min.

Cena
50,00 €

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback vstup Mgr. J. Lukáč, 80min.

Cena
70,00 €

Vstupné vyšetrenie prostredníctvom rozhovoru, HRV analýzy, NewQ a sebaposudzovacích dotazníkov s cieľom stanoviť ciele Neurofeedback tréningu

Neurofeedback tréning Mgr. J. Lukáč, 50min.

Cena
50,00 €

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre klientov, ktorí absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback dieťa 30min Mgr. J. Lukáč

Cena
40,00 €

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre deti, ktoré absolvovali vstupné vyšetrenie

Neurofeedback dieťa 30min Mgr. A. Martinská

Cena
40,00 €

Pokračujúci Neurofeedback tréning pre deti, ktoré absolvovali vstupné vyšetrenie

HRV analýza základná, vstupná 50min

Cena
50,00 €

Základná HRV analýza ako prvé vyšetrenie pre klienta mimo programy. Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

HRV analýza základná, kontrola 30min

Cena
30,00 €

Základné vyšetrenie HRV analýzy pre klientov v programoch Flexi, alebo ako opakované/kontrolné vyšetrenie u klientov mimo programov. V programoch Flexi sa na vyšetrenie prosím objednávajte do diára sestry.   

HRV Holter (24 hodinové monitorovanie)

Cena
40,00 €

24 hodinové monitorovanie EKG s cieľom dlhodobej HRV/stresovej analýzy. Vyšetrenie začína 20 min konzultáciou s naložením prístroja na telo a končí za 24 h opäť 20min konzultáciou so zložením prístroja a vyhodnotením výsledkov. Vyšetrenie je súčasťou programov Komplet a balíka Prístroje, pre klientov mimo program až po absolvovaní komplexnej konzultácie Happy alebo aspoň vstupnej HRV analýzy 60min. Odporúčame vopred konzultáciu s lekárom. 

 

HRV biofeedback tréning 50min

Cena
50,00 €

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj, ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma.