Lekárske vyšetrenia pre samoplatcov

Naša všeobecná ambulancia poskytuje v obmedzenom rozsahu aj lekárske vyšetrenia pre tých, ktorí nie sú našimi dlhodobými klientmi, ale len v režime samoplatcu.
Pre možnosť absolvovania takéhoto vyšetrenia sa prosím vopred informujte na recepcii, pretože aj po objednaní cez inline systém môže byť vaša rezervácia pre naplnenie kapacity odmietnutá.

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Cena
25,00 €

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu. 

 

Preventívna prehliadka Štandard 30min

Cena
60,00 €

Základná preventívna prehliadka v rozsahu hradenom poisťovňami u klientov v základných programoch. Je možné ju použiť ako náhradu prehliadky Flexi, ak klient nemá záujem o psychosomatickú konzultáciu. Na priamu úhradu u nekapitovaných pacientov na vlastnú žiadosť, u nepoistených pacientov alebo mimo frekvencie hradenej poisťovňou.

 

Akútne vyšetrenie 20min

Cena
20,00 €

Termín určený pre komplexnejšie alebo nejasné problémy, ktoré vyžadujú komplexnejšie zhodnotenie a prípadne aj odbery.