Všeobecná ambulancia s psychosomatickým prístupom

Všeobecná ambulancia Mind&Body zdravotného centra poskytuje štandardné služby všeobecnej zdravotnej starostlivosti hradenej poisťovňami v kombinácii s doplnkovými službami psychosomatickej a integratívnej starostlivosti, ktoré sú na priamu úhradu.
Našou snahou je pozerať sa na zdravie v celostnom pohľade a pomôcť klientovi rozumieť viac sebe, svojmu životu, svojim potrebám a svojim schopnostiam tieto potreby napĺňať. Pretože tieto schopnosti sú práve tým, čo nám pomáha udržiavať svoje zdravie.
Služby našej ambulancie sú poskytované len klientom, ktorí sa kapitujú (podpíšu zmluvu o dlhodobom poskytovaní služieb) v našej ambulancii a súčasne majú zakúpený niektorý z balíčkov doplnkových psychosomatických služieb. Kapacita v programoch je obmedzená, preto sa o možnosti registrovať sa v našej ambulancii informujte vopred na recepcii.

Čo ponúkame?

Klientom našej všeobecnej ambulancie ponúkame okrem štandardnej všeobecnej starostlivosti rozšírenie o psychosomatický a celostný prístup ku zdraviu, ktorý umožňuje významné rozšírenie preventívneho pohľadu na zdravie a individuálne zdravotné riziká jedinca podľa typu osobnosti, držania tela, dýchania, schopnosti stresovej aktivácie a relaxácie a ďalších psychofyziologických charakteristík.

V rámci štandardných služieb všeobecnej ambulancie sú k dispozícii obvyklé služby všeobecného lekára, vykonávame akútne, kontrolné, preventívne aj predoperačné vyšetrenia hradené všetkými zdravotnými posťovňami, k dipozícii máme samozrejme aj EKG prístroj. 

Všeobecnou lekárkou Mind&Body je MUDr. Lenka Bachratá, ktorá sa zameriava najmä na celostný a psychosomatický prístup.

Okrem bežných služieb klientom ponúkame tieto celoročné programy doplnkových psychosomatických a integratívnych služieb:

          Základné programy Flexi 1 a Flexi 2

V týchto programoch klientom ponúkame rozšírenie starostlivosti o komplexnú preventívnu prehliadku Flexi  (60min) vo frekvencii raz za dva roky (Flexi 1) alebo raz ročne (Flexi 2). Flexi prehliadky sú základnou variantou psychosomatickej/psychofyziologickej prehliadky, ktorej cieľom je pohľad na špecifické individuálne riziká jedinca a možnosť práce s nimi. Náplňou je samozrejme aj štandardné lekárske vyšetrenie, odbery a ďalšie vyšetrenia garantované zo zákona klientovi v konkrétnom veku (EKG, test na okultné krvácanie v stolici a pod.). Špecifickou súčasťou je HRV analýza, t.j. vyšetrenie, ktoré analyzuje stresovú aktivitu z dlhodobého EKG záznamu.  

Programy Flexi nezahŕňajú žiadne iné doplnkové služby určené na prevenciu a psychosomatickú prácu, ale klient má možnosť dokúpiť si ich podľa potreby.

Klientom v programoch Flexi samozrejme poskytujeme štandardnú všeobecnú starostlivosť s objednávaním na každý termín. Táto starostlivosť je však zameraná najmä na riešenie konkrétnych zdravotných ťažkostí, nie na preventívnu prácu. Pri každom vyšetrení sa samozrejme snažíme využívať psychosomatický a integratívny pohľad, ale z časových možností len v obmedzenej forme.

      Komplexné programy Komplex 1, 2 a 3

V týchto programoch ponúkame komplexný psychosomatický, celostný a psychofyziologický prístup. Klient má k dispozícii rozšírenú prehliadku Happy (120min) raz ročne, súčasťou ktorej je tiež HRV analýza (viď vyššie). Ďalej má klient k dispozícii balík Prístroje (rôzne prístrojové psychofyziologické vyšetrenia: HRV analýzu, HRV Holter, SomnoTouch holter, kapnografické vyšetrenie,..) a balík Lekár na drôte, t.j. možnosť konzultovať s lekárom akútny zdravotný stav aj mimo ordinačných hodín.  Súčasťou je variabilný počet hodinových konzultácií Prima (podľa programu), ktoré je možné využiť podľa individuálnych potrieb klienta na psychoterapiu, psychosomatickú konzultáciu, prácu s dýchaním, biodynamickú masáž alebo poradenstvo životného štýlu, stravovania a využívania vitamínov a potravinových doplnkov.    

ORDINAČNÉ HODINY MUDr. LENKA BACHRATÁ

 
             
 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

 

8.00-  8.30

akútne vyšetrenia

 

akútne vyšetrenia

 

akútne vyšetrenia

 

8.30 - 9.00

     

9.00 - 9.30

     

9.30 - 10.00

     

10.00 - 10.30

telefonické k.

návštevy, administratíva

telefonické k.

návštevy, administratíva

telefonické k.

 

 10.30 - 11.00

kontrolné vyšetrenia

kontrolné vyšetrenia

kontrolné vyšetrenia

 

11.00 - 11.30

   

11.30 . 12.00

   

12.00 - 12.30

OBED

 

OBED

akútne vyšetrenia

OBED

 

12.30 - 13.00

telefonické k.

akútne vyšetrenia

telefonické k.

telefonické k.

 

13.00 - 13.30

psychosom. konzultácie

psychosom. konzultácie

psychosom. konzultácie

 

13.30 - 14.00

kontrolné vyšetrenia

kontrolné vyšetrenia

 

14.00 . 14.30

návštevy, administratíva

 

14.30 - 15.00

telefonické k.

 

15.00 - 15.30

návštevy, administratíva

psychosom. konzultácie

návštevy, administratíva

 

15.30 - 16.00

   

telefonické k.

   

16.00 - 16.30

   

psychosom. konzultácie

   

16.30 - 17.00

         

17.00 - 17.30

         

17.30 - 18.00

         
             

UPOZORNENIE: V časoch psychosomatických konzultácií (hnedé zóny) je prístup do centra umožnený len objednaným klientom zadným vchodom. V týchto časoch pre neprítomnosť recepcie telefonické konzultácie nie sú možné! Neodkladné návštevy, telefonické konzultácie a vyzdvihnutie receptov je v týchto časoch možné len po predchádzajúcej dohode v presne určenom čase. V ružových zónach je centrum taktiež zatvorené, lekárka pracuje mimo ordináciu. Ďakujeme za pochopenie.

 

 
             

OTVÁRACIE HODINY RECEPCIA

 
 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

 

 

8.00 - 12.00

recepcia, sestra (objednávanie, výsledky, recepty)

 

recepcia, sestra (objednávanie, výsledky, recepty)

 

recepcia, sestra (objednávanie, výsledky, recepty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 12.30

 

 

 

recepcia, sestra (objednávanie, výsledky, recepty)

 

 

 

12.30 - 13.00

 

recepcia, sestra (objednávanie, výsledky, recepty)

   

 

 

13.00 - 13.30

 

 

 

 

 

13.30 - 14.00

 

 

 

 

14.00 . 14.30

 

 

 

 

 

14.30 - 15.00

 

 

 

 

 

15.00 - 15.30

 

 

 

 

 

 

15.30 - 16.00

     

 

 
                               

 

Mind&Body zdravotné centrum, info@mindandbody.sk, tel. 0903 534 112

www.mindandbody.sk