Som klientom všeobecnej ambulancie

Všetko, čo potrebujete vedieť ako klient všeobecnej ambulancie Mind&Body s psychosomatickým prístupom.

Všeobecná ambulancia Mind&Body je v niečom rovnaká a v niečom veľmi odlišná od iných všeobecných ambulancií.

Rovnaké je to, že máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, čo nám umožňuje vykonávať bežné vyšetrenia s úhradou poisťovní.

Keďže ale slovenské poisťovne uhrádzajú všeobecnú starostlivosť formou nízkeho mesačného paušálu, ktorý počíta s vysokým počtom registrovaných pacientov a nízkou návštevnosťou veľkej časti z nich, nie je možné z týchto platieb realizovať žiadnu zmysluplnú komplexnú a preventívnu starostlivosť.

Preto u nás ponúkame rôzne balíky nadštandardnej starostlivosti, vďaka ktorým si môžeme dovoliť dobrú kvalitu, dostupnosť a široký rozsah služieb aj pri nízkom počte kapitovaných pacientov. 

Náš prístup je psychofyziologický, integratívny a funkčný, ale hlavne priateľský a rodinný.

Je určený hlavne pre tých, ktorí sa chcú starať o svoje zdravie a sú ochotní venovať svojej psychickej a telesnej rovnováhe primeranú pozornosť, čas a energiu.  

Konzultácia zdravotného stavu

Ak chcete konzultovať zdravotný stav mailom, použite na to prosím adresu

zdravie@mindandbody.sk

MUDr. Lenka Bachratá má počas dňa obmedzenú možnosť reagovať na maily, preto nevieme zaručiť, že odpoveď na mail dostanete v rovnaký deň. 

Ak je Váš zdravotný problém neodkladný, objednajte sa prosím na vyšetrenie, alebo volajte v čase telefonických konzultácií MUDr. Bachratej, ktoré sú k dispozícii nasledovne:

Pondelok, streda a piatok:           10.00 – 10.30                    a             12.30 – 13.00

Utorok                                              14.30 – 15.00

Štvrtok                                              15.30 – 16.00

Pre urýchlenie spracovania Vašej mailovej požiadavky vyplňte prosím informácie o Vašom zdravotnom probléme v nasledovnom formáte:

Ako by ste popísali Váš aktuálny zdravotný problém? Popíšte prosím hlavne príznaky, až v ďalšom poradí podozrenie na diagnózu. Snažte sa popísať príznaky čo najpodrobnejšie, napríklad pri nádche či kašli popíšte ich charakter, prítomnosť a farbu hlienov a pod., pri bolesti jej charakter, vyvolávací moment, zmeny počas dňa a podobne.

Ak ide o Covid alebo podozrenie, napíšte prosím, či ste si robili domáci antigénový test (prípadne či ste boli na PCR teste) a ak áno, kedy a s akým výsledkom.

 

Ako dlho máte príznaky a ako sa ich charakter mení v čase?

 

Skúšali ste nejakú podpornú liečbu? Ak áno, s akým efektom?

 

Akú pomoc od nás očakávate? Chcete len nahlásiť ochorenie, alebo potrebujete stanoviť diagnózu, poradiť s podpornou liečbou, predpísať lieky na predpis, vystaviť PN alebo priepustku?

 

Informácie o predpisovaní liekov

V Mind&Body používame elektronické predpisovanie liekov (e-recepty). Táto forma predpisu je dostupná pre všetky zdravotné poisťovne, nie je ju ale možné použiť, ak klient nie je evidovaný v slovenskej zdravotnej poisťovni.

Farmakologickú liečbu predpisuje lekár na základe vlastného vyšetrenia a tým je zodpovedný za efekt lieku aj jeho nežiadúce účinky. Nie je možné žiadať lekára o predpis lieku bez predchádzajúceho vyšetrenia, alebo o predpis lieku, ktorý odporučil iný lekár na základe svojho vyšetrenia. Z tohto dôvodu právnej zodpovednosti bol prijatý zákon platný od 1.3.2022, ktorý zakazuje lekárom vystavovať predpisy na lieky, ktoré indikoval na základe svojho vyšetrenia iný lekár. Jedinou výnimkou je menovité poverenie iného lekára po dobu max. 2 mesiace, napríklad počas dovolenky alebo dlhodobej PN.

Od tohto dátumu tak nie je možné, aby lieky s preskripčným obmedzením na špecialistu predpisoval všeobecný lekár, a to ani na základe lekárskej správy, v ktorej je poverenie na všeobecného lekára bez udania jeho mena a doby poverenia. 

Lieky indikované iným lekárom, ktoré nie sú preskripčne obmedzené, môže teoreticky všeobecný lekár predpísať, musí tomu ale predchádzať vyšetrenie, v ktorom liečbu sám indikuje.

Žiadosť o predpis liekov

Žiadosť o predpis liekov zasielajte prednostne mailom na adresu

lieky@mindandbody.sk

Formát žiadosti o recepty na dlhodobo užívané lieky

Ak ste v dlhodobo užívanom lieku menili silu lieku, výrobcu alebo dávkovanie, uveďte prosím kompletný názov a silu účinných látok, množstvo požadovaného lieku (jednorazový výber je max. na 3 mesiace, pri psychofarmakách menej podľa typu) a prípadne záujem o opakovaný predpis na rok.  

Potreba kontroly á 6-12 mesiacov

Aj pri dlhodobo užívanej liečbe je sú potrebné kontroly u lekára raz za 6-12 mesiacov. Počítajte s tým, že ak ste kontrolu v takomto intervale neabsolvovali, predpis liekov môžeme podmieniť predchádzajúcou kontrolou. Preto žiadosť o predpis nenechávajte na poslednú chvíľu.

Opakovaný predpis: Ak ide o predpisy na lieky, ktoré dlhodobo užívate, pravdepodobne Vám pripravíme opakovaný predpis na jeden rok. Opakovaný predpis funguje tak, že nastavenom intervale (obvykle raz za dva alebo tri mesiace) si môžete opakovane vyzdvihnúť lieky na určené obdobie. Nie je určené obdobie, kedy si pre lieky do lekárne môžete prísť. Ak nastavíme 5 výberov liekov na obdobie troch mesiacov, bude tam recept čakať, kým si do určeného dátumu lieky päťkrát nevyberiete. 

Ak ste požiadali o predpis lieku, ktorý neužívate dlhodobo, prípadne Vám ho predpisuje iný lekár, budete musieť počkať na vyjadrenie lekára, či tento liek sme schopní predpísať, alebo či bude predtým potrebná osobná návšteva.

Ak ste požiadali o predpis lieku, ktorý je obmedzený na špecialistu (tzv. preskripčné obmedzenie), tento liek vám už bohužiaľ predpísať nemôžeme, a to ani na základe odporúčania tohto špecialistu v lekárskej správe. Obmedzuje to zákon platný od 1.3.2022 (viď vyššie). O predpis tohto lieku prosím požiadajte odborného lekára, ktorý jeho užívanie indikoval.