Tím Mind&Body

Mind&Body zdravotné centrum je v rámci zdravotného systému postavené na všeobecnej ambulancii pre dospelých. Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré uhrádzajú zákonom garantovaný rozsah služieb. Doplnkové služby psychosomatickej a integratívnej starostlivosti a psychofyziologické vyšetrenia sa uhrádzajú priamou platbou alebo ako balík vo forme celoročného programu.
Odborným garantom centra je MUDr. Lenka Bachratá.
Odborným garantom pre psychológiu a psychoterapiu je Mgr. Andrea Vanyová.