Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min

Spôsobilosť na prácu - vyšetrenie 20min
Cena
25,00 €

Základné vyšetrenie spôsobilosti na prácu v prípade nízkorizikového zamestnania, bez EKG a odberov, s vystavením potvrdenia o spôsobilosti. Vyšetrenie sa vykonáva len na priamu platbu.