HRV analýza základná, vstupná - 50min

HRV analýza základná, vstupná 50min
Cena
50,00 €

HRV analýza je vyšetrením autonómneho stresového systému, ktoré nám dáva informáciu o aktivite stresového systému a jeho dvoch vetví - sympatiku a parasympatiku. V základnom vyšetrení vykonávame dva štandardizované testy, ktoré poskytujú základný prehľad rovnováhe sympatiku a parasympatiku a dispozícii k aktivácii parasympatiku, ktorý súvisí s relaxáciou a podporou homeostázy (samoregulačných a samoúzdravných mechanizmov).

Súčasťou vstupného vyšetrenia je aj odobranie anamnézy, základných informácií o pacientovi a vyhodnotenie výsledkov.

V tomto rozsahu je vyšetrenie vhodné pre klientov, ktorí u nás neabsolvovali žiadne komplexnejšie vyšetrenie.