HRV analýza základná, kontrola - 30min

HRV analýza základná, kontrola 30min
Cena
30,00 €

Ide o opakované vyšetrenie HRV analýzy v rovnakom rozsahu ako pri vstupnej analýze.

HRV analýza je vyšetrením autonómneho stresového systému, ktoré nám dáva informáciu o aktivite stresového systému a jeho dvoch vetví - sympatiku a parasympatiku. V základnom vyšetrení vykonávame dva štandardizované testy, ktoré poskytujú základný prehľad rovnováhe sympatiku a parasympatiku a dispozícii k aktivácii parasympatiku, ktorý súvisí s relaxáciou a podporou homeostázy (samoregulačných a samoúzdravných mechanizmov).

Tento časový rozsah je vhodný v prípade opakovaného vyšetrenia, ako súčasť programu, alebo po absolvovaní komplexnej konzultácie.