HRV biofeedback tréning 30min

HRV biofeedback tréning 30min
Cena
25,00 €
HRV biofeedback

HRV biofeedback slúži najmä na prácu so stresom a aktívnou relaxáciou. Pre tento účel používame prístroj (guľa Qiu), ktorý analyzuje variabilitu pulzovej frekvencie (HRV) a ktorý informáciu o aktuálnej aktivite stresového systému kódujú do zrozumiteľného obrazu alebo farby. Vďaka tomu sa klient učí rozpoznávať svoj aktuálny stav stresu a napätia a pracovať s efektívnymi technikami relaxácie. Tieto prístroje sú prenosné a je možné ich po zaškolení používať aj doma na denný tréning. Prácu s biofeedbackom vedie psychologička Mgr. Žaneta Miloňová.