Kontrolné vyšetrenie 20min

Kontrolné vyšetrenie 20min
Cena
20,00 €

Dlhšie kontrolné vyšetrenie pri dlhodobom alebo neakútnom ochorení u klientov v programoch, hradené poisťovňou. Na priamu platbu je k dispozícii len na žiadosť nekapitovaného alebo nepoisteného klienta.