Odber Predoperačné vyšetrenie

Odber predoperačné vyšetrenie
Cena
10,00 €

Odber sa vykonáva ako súčasť predoperačného vyšetrenia pred výkonom, ktorý vyžaduje celkovú anestéziu. Patria sem aj vyšetrenia v celkovej anestézii, ako je napr. kolonoskopia. Pre objednanie na odber je potrebné mať od operatéra správu s operačnou diagnózou. Výkon je hradený z poistenia, ak ide o operáciu hradenú z poistenia. Pri kozmetických výkonoch si klient hradí aj predoperačné vyšetrenie, vrátane odberov.