Odber štandard 10 min

Odber štandard 10 min
Cena
10,00 €

Odber biologického materiálu (krv, výter, moč,..), hradený poisťovňou, ak bol indikovaný lekárom. Na priamu platbu v prípade odberu na žiadosť klienta, odberu nehradeného poisťovňou alebo u nepoisteného klienta.