Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 týždeň

Zapožičanie Qiu (domáci HRV biofeedback) 1 týždeň
Cena
40,00 €

Qiu je prístroj na HRV biofeedback, teda na tréning relaxácie a aktivity parasympatiku. Má formu gule, ktorú klient drží v ruke a cez meranie pulzovej frekvencie ukazuje mu kódovaním do farebného svetla dáva spätnú väzbu o okamžitej aktivite sympatiku a parasympatiku. Červené svetlo gule reprezentuje stresovú aktivitu, zelené aktivitu parasympatiku/ relaxáciu.

Pred prvým zapožičaním Qiu je potrebná vstupná konzultácia aspoň 30 minút, v rámci ktorej klienta inštruujeme o používaní prístroja, nastavíme mu potrebné hodnoty a prahy a naučíme ho, ako s guľou pracovať. Raz za 1-2 týždne je vhodná konzultácia výsledkov a úprava nastavení podľa dosiahnutého zlepšenia.  

Guľu Qiu je možné u nás aj zakúpiť, cena je 249€.