Vysoký krvný tlak

Máte vysoký krvný tlak a nechcete doživotne užívať lieky?

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) nemusí byť diagnózou na celý život. Dovolím si nesúhlasiť s presvedčením západnej medicíny, že ide o chorobu s dedičnou dispozíciou, ktorá keď sa prejaví, je možné ju udržiavať v normálnych hodnotách iba užívaním liekov.

Zvýšenie krvného tlaku je štandardnou súčasťou stresovej aktivácie. Je normálne, že tlak stúpa pri fyzickej námahe alebo psychickom strese. Čo ale s tým, ak je krvný tlak zvýšený a súčasne nepociťujeme žiadny stres?

Môžeme mať stres bez toho, aby sme o ňom vedeli? Alebo je to vtedy naozaj už choroba? Dedíme vysoký tlak po predkoch a je táto diagnóza tým pádom náš osud?

Keď sa na človeka pozrieme optikou psychológie, psychofyziológie, jeho vzorcov správania, zvládacích mechanizmov a komplexných adaptačných stratégií (ako sa prispôsobujem životným situáciám), začne nám to dávať zmysel.

U človeka, ktorý si pripadá byť pokojný, môžeme namerať vysokú aktiváciu stresu (tzv. aktivitu sympatiku), ktorá môže súvisieť s jeho dávnymi skúsenosťami a traumami, s traumami jeho predkov, s negatívnymi vzťahovými skúsenosťami, s neschopnosťou spoľahnúť sa a dôverovať, s témami sebahodnoty, so schopnosťou veľa vydržať a s ďalšími skúsenosťami.  

Ak generácie našich predkov žili v neustálom ohrození, v riziku hladu a chorôb, v ohrození vojnami, v represívnom režime, v nedôstojných podmienkach, v emočne nestabilnom prostredí alebo v mnohých ďalších situáciách, v ktorých bolo prežitie podmienené neustálou potrebou byť v strehu, stane sa vyššia miera stresu a obozretnosti súčasťou našej dedičnej výbavy. Ide o stratégiu prežitia.

Je pravdepodobné, že sa dedí práve táto stratégia, a nie gén pre chorobu.

Preto ak chceme rozumieť chorobám vrátane vysokého tlaku, musíme porozumieť konkrétnemu človeku v kontexte jeho osobných/rodinných stratégií, ale aj jednotlivých adaptačných mechanizmov.

Niekedy sú pevne zakomponované v osobnostnej štruktúre človeka, takže je ťažké až nemožné ich významne zmeniť. Inokedy sa ale s nimi dá veľmi efektívne pracovať.

Ak ostaneme pri vysokom tlaku, dôležitými faktormi reverzibility ( návratu k normálnym hodnotám TK)  sú najmä:

  • vek a závažnosť problému
  • schopnosť náhľadu na komplexné súvislosti a ochota pracovať na zmene
  • miera flexibility, t.j. ako veľmi je možné znížiť hodnoty tlaku dýchaním, spánkom, relaxáciou, zmenou prostredia a inými fyziologickými vplyvmi
  • Na tom, koľko energie a času sme schopní/ochotní venovať preskúmaniu psychofyziologických a behaviorálnych súvislostí  

Rozhodne netvrdím, že je u každého možné riešiť vysoký tlak napríklad psychoterapiou. Často je naozaj jediným riešením medikamentózna liečba.

V Mind&Body centre toho ale vieme spraviť oveľa viac. Vieme

  • Merať krátkodobú aj dlhodobú mieru stresu pomocou HRV analýzy
  • Zhodnotiť kvalitu spánku a jeho možný vplyv na hodnotu tlaku
  • Zistiť prípadné spánkové poruchy dýchania, ktoré majú na hypertenziu veľký vplyv
  • Vyhodnotiť mieru reverzibility hypertenzie
  • Vyšetriť poruchy mechanizmu dýchania a nadmerného svalového napätia, ktoré môžu tlak ovplyvňovať
  • V priaznivých prípadoch nájsť optimálnu stratégiu na zmenu, či už vo forme psychoterapie, relaxácií, dychových cvičení, všímavosti alebo iných

V našej všeobecnej ambulancii sa vieme pozrieť aj na medicínske príčiny tzv. sekundárnej hypertenzie, ako sú ochorenia obličiek, hormonálne príčiny a podobne. Častokrát u našich pacientov kombinujeme klasickú medikamentóznu liečbu vysokého krvného tlaku s doplnkami a podpornými metódami. Pri nastavovaní liečby vždy prihliadame na potreby , možnosti a rozhodnutie našich klientov.

MUDr. Lenka Bachratá