Podporná skupina pre mladých ľudí

Podporná skupina slúži ako alternatíva alebo doplnok k dlhodobej individuálnej práci so psychológom. V rámci podpornej skupiny sa stretávajú ľudia s podobnými problémami (napr. obavy, demotivácia, apatia, sociálna izolácia) a rozprávajú sa spoločne o svojich problémoch. V rámci týchto rozhovorov majú jednotliví účastníci možnosť lepšie sformulovať svoje myšlienky, zistiť ako sa s podobnými ťažkosťami vyrovnávajú iní ľudia, získať podporu pre hľadanie vlastných riešení a tiež dostať spätnú väzbu na vlastné fungovanie zo strany iných členov skupiny. Skupinový proces dáva účastníkom možnosť dostať sa do kontaktu so sebou, pozrieť sa na seba očami iných a trénovať svoje sociálne zručnosti v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

Ako vyzerá skupinový proces očami účastníka?

"Sedím v kruhu s ďalšími desiatimi ľuďmi okolo. Obzerám si ich a oni sa tiež nervózne rozhliadajú okolo seba. Nikto z nás nevie ako začať. Sme tu aby sme hovorili o svojich problémoch, ale keď sme už tak blízko, tak nás zrazu paralyzuje strach, neistota..a hanba. Čo ak som naozaj mimo? Čo ak na mňa budú ostatní pozerať ako na blázna len čo im poviem čo ma naozaj trápi?  Ešte pár minút tohto ticha a asi radšej odídem. Tak sa rozhodnem prelomiť to trápne ticho a povedať o sebe. Prečo som tu, čo od toho celého očakávam. Že už neviem ako ďalej, no viem  čo už nechcem znova prežívať. A akonáhle to dopoviem, tak sa mi uľaví. Začínajú sa ozývať ďalší. Podobne ako ja naberajú odvahu a snažia sa tie nepríjemné pocity ktoré v nich zreli už priveľmi dlho pretaviť do slov. A ja s každým ďalším slovom cítim, že v tomto nie som sám. Že aj keď si nepamätám všetky tie mená, tak už mi nie sú tak úplne cudzí. A niektorým z nich by som dokonca mohol aj dôverovať. Odchádzam odtiaľ s nádejou a s termínom ďalšieho stretnutia. Odchádzam odtiaľ s pocitom, že som konečne mohol povedať ako sa naozaj cítim a nemusel som sa pretvarovať, pretože sa to odo mňa očakáva."

Čo je podporná skupina?

Podporná skupina pozostáva z 8-12 členov ktorých spájajú podobné problémy vo vzťahu k sebe alebo k iným ľuďom. Podporná skupina pod vedením psychológa slúži k tomu, aby členovia skupiny spoločne hľadali riešenia svojich problémov a poskytovali jeden druhému podporu na ceste za dosiahnutím svojich cieľov. Skupina je uzavretá, to znamená, že po naplnení jej maximálnej kapacity už nebudú prijímaní noví členovia. Skupina sa stretáva každý týždeň, pričom dôležitým faktorom pre jej výsledný efekt je práve pravidelnosť.

 V rámci skupiny má každý jej člen možnosť zdieľať svoje názory, svoje skúsenosti a tiež ťažkosti s ktorými sa vo svojom každodennom živote stretáva, vďaka čomu dokáže využiť skupinu ako zdroj inšpirácie, sebareflexie, podpory a v neposlednom rade nádeje. Práve vďaka možnosti hovoriť o sebe a svojich ťažkostiach otvorene a cítiť sa prijatý inými ľuďmi dochádza k získaniu nového náhľadu na problémy, ktoré sa nám predtým zdali neriešiteľné.

Cieľom podpornej skupiny je rozvoj sebauvedomenia a sebapoznania, a tiež schopnosti konštruktívneho riešenia problémov a medziľudských konfliktov.  

Podporné skupiny budú prebiehať každý utorok od 17:00 do 18:30 od marca 2023. Účasť v skupine je podmienená absolvovaním úvodného pohovoru, vyplnením prihlasovacieho formulára, oboznámením sa s pravidlami podpornej skupiny a súhlasom zákonného zástupcu.

Prihlasovací formulár nájdete na odkaze:

https://forms.gle/3RZQ1jETFxeXEYCA7